Volvo Services Caretrack Production

CareTrack Drift

Lettilgjengelig maskinparkoptimalisering

CareTrack Drift

CareTrack Drift gir deg mulighet til å optimalisere maskinparken din og maksimere produktiviteten med rapporter over drivstofforbruk, maskinutnyttelse og unødvendig tomgang. Maskinens spesifikke rapporter viser hvordan hver maskin blir brukt og hvor effektiv dine maskinførere arbeider, for å hjelpe deg med å identifisere opplæringsbehov.

Forbedre virksomheten din

La oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss