Hva er best for virksomheten din

Sterkt samarbeid
Serviceavtaler styrker relasjonen mellom forhandler og kunde. Regelmessig service sikrer at partene stadig har kontakt, noe som legger grunnlaget for et godt samarbeid.


Kostnadskontroll
En serviceavtale med avtalt pris pr. time hjelper deg å planlegge driften, redusere risikoen og gjøre deg mer konkurransedyktig ved levering av anbud.

Fokuser på kjernevirksomheten
Serviceavtaler kan hjelpe deg med å fokusere på den viktigste delen av virksomheten din, uten at du trenger å være bekymret for maskinparken.


Maksimer tilgjengelig driftstid
Volvo servicemekanikere bruker nyeste teknologi og avanserte analyseverktøy for å overvåke maskindrift og -ytelse, noe som sikrer maksimalt tilgjengelig driftstid for dine maskiner. 

Få et bedre forhold til din Volvo-maskin!

Skap et vellykket forhold til din Volvo-maskin! Råd om hvordan du får mest ut av investeringen. Hemmeligheten er serviceavtale.

Fire avtaler

Med fire individuelle tilpassede serviceavtaler overtar vi ansvaret for dine maskiners vedlikehold, yteevne og driftssikkerhet. Uansett avtalens nivå og innhold oppnår du fordeler som gir deg et konkurransemessig fortrinn. 
Velg mellom Gull, Sølv, Blå og Hvit.

Gull serviceavtale

Gullavtalen er vårt mest omfattende tilbud. Volvo påtar seg det fulle ansvaret for både vedlikehold og reparasjoner (inkl. reservedeler) i et bestemt antall driftstimer - til en fast pris pr. time. Dette er avtalen for de som ønsker optimal forutsigbarhet og vedlikehold av maskinen. 

Sølv serviceavtale

Sølvavtalen tilbyr samme vedlikehold som den blå avtalen, med et tilvalg av opptil tre alternative garantiløsninger;
 - forlenget fabrikkgaranti - 2 år/3000 timer
- komponentgaranti
- drivlinjegaranti

Blå serviceavtale

Blåavtalen tilbyr service og vedlikehold i henhold til Volvos serviceprogram pluss sakkyndig kontroll. Det eneste man selv skal sørge for er det daglige vedlikeholdet. Nødvendige intervaller mellom servicene avtales induviduelt, avhengig av maskinens belastning og driftsmiljø. Analyseverktøy og -tjenester som CareTrack, oljeanalyse og MATRIS-analyse kan inkluderes for å overvåke maskinen din. 

Hvite serviceavtaler

Denne avtalen omfatter den årlige sakkyndige kontrollen som er påkrevd på alle anleggsmaskiner, samt en inspeksjonsrapport og overslag over envt. nødvendige reparasjoner.

Forbedre virksomheten din

La oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss