volvo CO2-reduksjonsprogram

CO₂-REDUKSJONSPROGRAM

På vei mot netto nullutslipp.

Leder an. Sammen.

Å skape en karbonfri fremtid er en visjon vi deler med mange av våre kunder. Volvo CE er forpliktet gjennom deres posisjon som pådriver av endringer i byggebransjen. Vi har satt våre egne strenge mål om å nå netto nullutslipp av klimagasser innen 2040 – med 50 % reduksjon i CO₂-utslipp på tvers av vår egen virksomhet, og 30 % reduksjon i CO₂-utslipp på tvers av produktbruk allerede i 2030.

Vi vet at kundene våre også setter deres egne ambisiøse mål for å raskt redusere deres karbonavtrykk. Derfor tror vi på å jobbe tett med dere, våre kunder, for å akselerere den grønne omstillingen. Partnerskap er avgjørende for å ta oss videre på reisen. Men vi kan ikke oppnå dette på én dag. Hvert eneste steg på veien mot netto nullutslipp er viktig. Hvis du ønsker å starte din egen reise er det mange viktige forbedringer du kan gjøre sammen med oss i dag.

Vi introduserer Volvo's CO₂-reduksjonsprogram

Vi har utviklet et trinn-for-trinn-program for å hjelpe kundene våre med å realisere deres egne unike mål mot CO₂-nøytralitet – uansett hvilket maskinmerke du har på arbeidsplassen og uansett hvor du befinner deg på den reisen. Det er basert på fire nøkkelområder.

Hvordan virker

Innsikt

Vi starter med å forstå hvor langt du allerede har kommet når det gjelder CO₂-utslipp for å sette en baselinje. Ved å bruke telematikkdata fra tilkoblede maskiner etablerer vi en samlet oversikt over drivstofforbruk og CO₂/tonn for alle maskinene dine på arbeidsplassen. Å kartlegge disse dataene kan hjelpe deg med å visualisere virkningen av karbonreduksjonen over tid.

Analysere

Ved å analysere maskindata, materialflyt, maskinparksammensetning og drivstofftype, og ved å besøke arbeidsplassen og vurdere maskinførernes kjørestil, kartlegger vi hvor det kan gjøres forbedringer og hvilke tiltak som må gjøres for å redusere CO₂/tonn. Ved å benytte Volvo Site Simulation kan vi også vise virkningen av disse forbedringene på driften din samt bidra med å motivere til en reel endring.

Forbedre

Når vi har identifisert de spesifikke tiltakene som må gjøres, vil neste steg være å implementere dem. Dette vil variere fra kunde til kunde, men Volvo CE vil støtte med servicer som Eco Operator Training og andre effektivitetsfremmende servicer – eller planlegge en myk overgang mot elektriske maskiner.


Opprettholde

Mens du allerede begynner å se fordelene av innsatsen din, både økonomisk og miljømessig, slutter ikke reisen der. Det er viktig å holde på det nye reduserte CO₂-nivået og ikke falle tilbake til gamle vaner. I ånden av kontinuerlig forbedring hjelper vi deg med å holde kursen og identifisere mål som gir enda høyere reduksjon av CO₂-utslippene.

Det er avgjørende at måten vi håndterer klimautfordringen vår på er å involvere alle og få dem engasjert i bærekraft som en del av deres daglige arbeid og for å bygge en bærekraftig kultur. Hvert eneste steg på veien mot netto nullutslipp er viktig, så ta det første steget i dag.

Niklas Nillroth

Leder for bærekraft og samfunnskontakt hos Volvo CE

Arbeide sammen med oss

Hvis du er en kunde som ønsker å gjøre en endring i dag, og bli med på vår reise mot netto nullutslipp, ta kontakt med oss direkte her. Vi er her for å hjelpe.

Kontakt oss