Volvo media
Kurs og Opplæring

Volvo Maskin holder av og til kurs. Noen av disse er kun for interne, andre kan være åpen for alle å delta på. Informasjon om kurs og opplæring får du ved å henvende deg til Volvo Maskin AS

PÅMELDINGSPORTALEN REGINN.NO

Volvo Maskin bruker reginn.no for å administrere våre eksterne kurs. Kurs som er satt opp med åpen påmelding, vil ligge her, og det er fritt for å melde seg på frem til kursene er fulltegnet. 

Vi ber deg følge denne linken til påmeldingsportalen>

Her får du oversikt over planlagte kurs med påmelding. Dersom du ønsker å melde deg på, registrerer du deg enkelt. Det er viktig å fylle inn korrekt informasjon, samt legge ved bilde. Denne informasjonen vil bli brukt til kompetansebevis. Dersom det er firma som skal betale kurset ber vi om at du fyller ut dette ved å velge bedriftskunde, og legge inn informasjon der i tillegg til personopplysninger.

Dersom du har problemer med påmeldingsportalen, ta kontakt med Janne Bigseth på janne.bigseth@volvo.com, eller tlf. 4693 9577.

Forbedre virksomheten din

La oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss