Volvo Services Engine auto shutdown

Automatisk motoravstengning

Reduser drivstofforbruket

Automatisk motorstopp

Funksjonen Automatisk motorstopp er en enkel måte å redusere drivstofforbruk og totalkostnader på. Og mens du sparer penger, kan du også sikre mindre belastning på miljøet. Avhengig av situasjonen vil en anleggsmaskin ofte gå på tomgang i så mye som 40–60 prosent av driftstiden. Funksjonen Automatisk motorstopp reduserer dette uten en negativ innvirkning på produktiviteten. Den slår av motoren når den har gått på tomgang i mer enn 4 minutter når maskinen står stille og ikke er i gir.

Forbedre virksomheten din

La oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss