Compact Assist

Ha full kontroll

Compact Assist

Drevet av Volvo Co-Pilot – den markedsledende 10" berøringsskjermen – Compact Assist gir deg tilgang til en rekke arbeidsforbedrende verktøyer som kan bidra til å øke effektiviteten og lønnsomheten til dine Volvo anleggsvalser og asfaltvalser. 

Volvo Compact Assist

Compact Assist for asfalt

Viktige verktøyer for asfaltvalser

Passeringskartlegging

Vit hvor du har vært, og hvor du skal
Med et enkelt blikk på skjermbildet får maskinførerne et klart overblikk over deres stoppunkter og overlappinger. Passeringskartleggingen leder maskinførerne underveis slik at det blir et jevnt resultat, samt at ingen områder blir glemt. Komprimeringen blir riktig med verken for lite eller for mye komprimering.

Temperaturkartlegging

For varm til å håndteres, eller for kald til å valses
Sikre at valsingen utføres ved optimal asfalttemperatur. Et fargekodet kart over overflatetemperaturer, og muligheten til å stille inn maksimum-/minimumstemperaturer, gjør at maskinføreren enkelt kan unngå valsing på asfalt som er for varm eller for kald.

Density Direct

Vit at du har gjort jobben riktig
Få nøyaktig måling av kvaliteten på asfalteringen mens du arbeider med Density Direct. Volvo's patenterte løsning gir et sanntidsestimat av materialtetthetsprosenten og kartlegger hele jobben.

Compact Assist for løsmasser

Viktige verktøyer for løsmasser

Brukervennlighet

Compact Assist, drevet av Volvo Co-Pilot, gjør livet enklere.Bare trykk, zoom og velg – akkurat som du ville gjort på nettbrettet eller smarttelefonen din – for å få oversikt over fremdriften, samt veksle mellom forskjellige skjermbilder.

Full oversikt over jobben

Det intuitive systemet er designet med tanke på brukervennlighet og gir deg et klart bilde av jobben, samt lar deg enkelt veksle mellom skjermbildene med et enkelt trykk.

Start

Denne pakken inneholder funksjonene i Lite, pluss muligheten til å se fullført arbeid på hele arbeidsstedet med kartlegging av passeringer og kartlegging av kompresjonsmålingsverdier (Compaction Measurement Value, CMV). 

Compact Assist

Denne pakken inneholder alle funksjonene i Start, pluss lokalisering med høy nøyaktighet og dataregistrering. Den muliggjør opprettelse av rapporter om den avsluttede jobben og gir tilgang til omfattende detaljer om ytelsen i rullen, uten behov for noen etterbehandling. 

  Compact Assist Lite
NY

Compact Assist Start NY!

Compact Assist
  Sanntidsmålinger og synlighet Spor arbeidet ditt Nøyaktighet og rapportering
Sanntids kompresjonsmålingsverdi (Compaction Measurement Value, CMV)* x x x
Passeringskartlegging
x x
Kartlegging av CMV*
x x
Integrert ryggekamera x x x
GPS-antenne (Høy nøyaktighet)

x
Jobbdata registreres og lagres

x
Automatisk oppretting av jobbrapport

x
Jobb filnedlasting (USB og OTA)

x

Trådløs opplasting av programvare** x x

x

*Ikke kalibrert.
**Krever et SIM-kort og et dataabonnement.

Effektiv overholdelse av lokale IC-krav kan variere. Kontroller relevante standarder for ditt sted. 
Compact Assist (Lite, Start, Compact Assist) er tilgjengelig for SD75B, SD115B, SD135B, SD160B.
Volvo Compact Assist
Se vårt utvalg av valser
Før meg dit
Forbedre virksomheten din

La oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss