Volvo Services Caretrack Production

CareTrack Produksjon

Holde maskinene dine i drift

CareTrack Produksjon

Volvo rammestyrte dumpere og hjullastere som er utstyrt med On Board Weighing-teknologi viser maskinens sanne produktivitet i tonn/liter. CareTrack Produksjon lar deg overvåke lasteffektiviteten, antall sykluser og overlastandel. Informasjon fra CareTrack Produksjon kan også bidra deg med å identifisere føreropplæring.

Forbedre virksomheten din

La oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss