Volvo Services Anti-theft

Tyverisikring

Beskytt maskinen din

Tyverisikring

Det integrerte Anti-Theft tyverisikringssystemet for Volvo gravemaskiner reduserer faren for maskintyveri og holder investeringen trygg. Systemet er en løsning som helt og holdent er designet av Volvo Construction Equipment. Flere utløsere som maskinbevegelse, tukling med det elektriske systemet, overskridelse av tids- eller områdebegrensing oppdager uautorisert bruk eller flytting, slik at du kan aktivere immobiliseringssystemet og spore maskinen eksternt.

En varsling vil bli sendt per E-post eller SMS dersom en forhåndsdefinert utløser aktiveres. Så snart den er aktivert vil maskinen bli immobilisert når den stenges av. Maskinen kan enkelt bli immobilisert og remobilisert gjennom CareTrack-nettportalen eller i maskinen. Et backup-batteri er integrert i maskinvaren til Anti-Theft og muliggjør aktiv sporing selv om hovedstrømsbryteren eller tenningsbryteren er slått av.

Forbedre virksomheten din

La oss diskutere hvordan vi kan hjelpe deg.

Kontakt oss