Construction Equipment Sverige
Volvo Site Simulation

Volvo Site Simulation

Organisera din arbetsplats mer effektivt

Volvo Site Simulation

Gör logistiken på arbetsplatsen mer effektiv och sänk dina kostnader per ton med hjälp av verktyget Volvo Site Simulation. Få rekommendationer för hur du bäst konfigurerar maskinparken och sätter upp arbetsplatsen så att lönsamheten maximeras.

Optimal konfiguration av maskinparken
 • Gör jämförelser av blandade maskinparker
 • Bestäm vilken Volvo-utrustning som är den rätta för det aktuella projektet
 • Ta hänsyn till faktorer som maskinstorlek, antal, maskinparkens konfiguration och redskap
Den bästa transportvägen
 • Få råd om den optimala arbetsplatskonfigurationen
 • Ta hänsyn till flera olika faktorer som nyttolast samt lutning och avstånd vid körning

Förbered för lönsamhet

Kraftfulla prognoser

 • Animeringar på skärmen samt lätta och tydliga skriftliga rapporter
 • Prognoser för ägande- och driftskostnader
 • Insikt i hur de totala kostnaderna påverkas
 • Större noggrannhet vid planering, prognoser, budgetar och offerter

De rätta resurserna

 • Visualisera hur förarens prestation kommer att påverka produktiviteten
 • Identifiera de optimala beteendena som behövs för att maximera projektets effektivitet
 • Få vägledning om specifika åtgärder eller utbildning som krävs

Mindre bränsle, mindre co₂

 • Sänkt bränsleförbrukning
 • Minskat koldioxidavtryck och miljöpåverkan
 • Rapporter för arbetsplatsen innehåller information om CO₂-utsläpp

Så fungerar det

Samla in data

Vi har ett nära samarbete med dig för att samla in data från din arbetsplats. Arbetsplatsspecifika faktorer som materialets densitet, svällningsfaktor, genomsnittlig skopfyllningsgrad och markförhållanden anges i verktyget. Det är också möjligt att skanna din arbetsplats med en GPS-enhet eller drönare.

Kör simuleringen

Endast nyckelfaktorer har samlats in, simuleringen körs.

Analys och råd

Jämför, granskar och rekommenderar den bästa lösningen för arbetsplatsen.

Vad våra kunder säger

Volvo Site Simulation var mycket informativ. Den visade oss hur vi kunde förbättra vår verksamhets effektivitet baserat på driftsmiljön idag och i framtiden.

Kevin Fish

Stenbrottschef på Barton (USA)
Volvo återförsäljare hem
Vill du ha mer information?

Skicka ett meddelande så hjälper vi dig.

Kontakta oss