Construction Equipment Sverige

Equipment Request

Din begäran är mycket viktig för oss. Vi garanterar att din begäran kommer att hanteras snabbt och på lämpligaste sätt. Din förfrågan kommer att skickas till din lokala återförsäljare som har förutsättningar att uppfylla dina behov.

Reservdelsbegäran

Din begäran är mycket viktig för oss. Vi garanterar att din begäran kommer att hanteras snabbt och på lämpligaste sätt. Din förfrågan kommer att skickas till din lokala återförsäljare som har förutsättningar att uppfylla dina behov.

Allmän fråga

För att skicka frågor eller kommentarer till din lokala Volvoåterförsäljare, v.v. och fyll i följande information.

Vill du veta mer om våra tillbehör?

Din förfrågan kommer skickas till den lokala återförsäljare som har bäst möjlighet att besvara din fråga.
Swedish SV-SEDetta formulär samlar in de uppgifter ni har angett ovan så att vi ska kunna hjälpa er med er förfrågan. Genom att tillhandahålla Volvo Construction Equipment AB ("Volvo CE") era uppgifter accepterar ni att bli kontaktad av oss eller vår utsedda distributör i ditt land ("Återförsäljaren"). Volvo CE delar de uppgifter ni skickar in via detta formulär direkt med den relevanta Återförsäljaren. Återförsäljaren behandlar era personuppgifter i eget namn och för egen räkning, och Volvo CE påtar sig inget ansvar för Återförsäljarens behandling av era personuppgifter. Ni kan erhålla ytterligare sekretessinformation från den relevanta Återförsäljare som ni har riktat er förfrågan till eller som kontaktar er för att svara på din förfrågan.

 

Volvo CE är personuppgiftsansvarig för överföringen av era personuppgifter till Återförsäljaren och ansvarar för denna behandling (överföringen) enligt GDPR. Volvokoncernens policy ”Sekretess”, som länken nedan hänvisar till, gäller för denna bearbetning med den enda skillnaden att Volvo CE är personuppgiftsansvarig. Syftet med Volvo CE:s behandling av era personuppgifter är att underlätta din möjlighet att göra förfrågningar till relevanta Återförsäljare. Volvo CE:s överföring av personuppgifter till Återförsäljaren baseras på Volvo CE:s berättigade intresse. Volvo CE kan överföra era personuppgifter till Återförsäljare i länder utanför EU/EES som Europeiska kommissionen inte anser har en tillfredsställande skyddsnivå. Sådan överföring till länder utanför EU/EES kommer att genomföras för att Volvo CE ska kunna uppfylla sina avtal med sina Återförsäljare att vidarebefordra förfrågningar riktade till den relevanta Återförsäljaren. Denna överföring genomförs för att ni ska kunna kommunicera med den relevanta Återförsäljare som ni har riktat er förfrågan till.

 

Den relevanta Återförsäljaren kan behandla era personuppgifter i syfte att:

  • kontakta er för att svara på din förfrågan
  • spara era uppgifter för att följa upp resultatet av er förfrågan
  • skicka marknadsföringsinformation via e-post (om ni har gått med på att ta emot sådan information).

Återförsäljaren ansvarar för behandlingen av era personuppgifter och för att ge er ytterligare information i enlighet med GDPR eller andra tillämpliga dataskyddslagar.

 

Om ni skickar detta formulär kan era webbhistorik kombineras med uppgifterna i formuläret så att Volvo kan förstå hur ni har interagerat med webbplatsen och förbättra vår service för framtida besökare på våra webbplatser. Ni kan läsa mer om cookies på vår webbplats Policy för cookies.
reCAPTCHA helps prevent automated form spam.
The submit button will be disabled until you complete the CAPTCHA.