Construction Equipment Sverige

ActiveCare

Koppla upp dig. Sätt fart på produktiviteten

ActiveCare

Telematikdata kan vara ett användbart sätt att förbättra din maskinparks drifttid. Men ett överflöd av data kan komma i vägen för den information som verkligen är viktig. Det är där ActiveCare kommer in i bilden. Genom att kombinera maskinövervakning 24/7 med rapporter för maskinparkens användning är den här heltäckande tjänsten utformad för att hålla dina maskiner i bästa skick för arbete, reducera oplanerad stilleståndstid och minimera reparationskostnader.

Volvos drifttidscenter

Vi förstår hur viktigt drifttid är för din verksamhets framgång, vilket är anledningen till att Volvo Construction Equipment har investerat i att skapa Volvo drifttidscenter världen över. Våra maskinexperter arbetar i de här centren och använder de mest avancerade diagnosverktygen och systemen, för att hjälpa till att hålla drifttiden på en maximal nivå.

Så fungerar det

  • Information om maskinen samlas in via CareTrack, Volvos telematiksystem, och skickas till Volvos drifttidscenter.
  • Volvos experter övervakar maskiner i realtid och skickar varningar till Volvos återförsäljare. Om åtgärd krävs kontaktar din återförsäljare dig för att ge råd om nästa steg.
  • Informationen sammanställs även i en pdf-rapport och skickas till din inkorg varje vecka.

Oavbruten maskinövervakning

Full kontroll

Vi har utvecklat den. Vi har byggt den. Sen är det bara att låta oss ta hand om den.
Med ActiveCare fjärrövervakar Volvo dina maskiners hälsa och varnar dig omedelbart om ett ingrepp i maskinen behövs. Det här proaktiva arbetssättet hjälper till att förhindra stillestånd, samtidigt som det ger dig mer tid att koncentrera dig på din kärnverksamhet.

Minska den oplanerade stilleståndstiden

Identifiera små problem innan de blir större. Volvo ger dig insikt i din maskins hälsa, så att problem kan identifieras och lösas så snabbt som möjligt.

Minimera oförutsedda kostnader

Din återförsäljare kan ge dig råd om huruvida din maskin behöver omedelbara åtgärder eller om reparationen kan planeras in vid nästa service, och effektiviserar därmed underhållskraven samt minskar onödigt resande.

Optimera maskinens reparationstid

Mer tid för jobb och mindre väntetid. Tack vare fjärrdiagnos kan en tekniker komma rätt förberedd för jobbet.

Skräddarsydda rekommendationer

Slipp återkommande maskinfel. Din lokala återförsäljare kan undersöka hur din maskin körs och varför vissa manövrar kan orsaka problem. Oavsett orsaken kan Volvo ge råd om den bästa lösningen, skräddarsytt till just din applikation.

Agera utifrån rapporter

Färdig analys

Utformad för att identifiera områden där drifttiden kan förbättras – en veckovis rapport ger dig insikter i hur dina maskiner används. Agera proaktivt och samarbeta med din Volvohandlare för att se till att din maskin hålls i ett optimalt skick.

LÄTTANVÄNDA DATA

Rapporten visar viktig information i ett lättförståeligt format, så att du slipper sålla igenom komplicerade data. Rapporten är anpassad till din organisation och ger information i form av en översikt över maskinparken, hela vägen ned till enskilda maskiner på arbetsplatsen.

Håll kostnaderna nere

Rapporten gör det enkelt att upptäcka avvikande maskinanvändning och hjälper dig säkerställa att din maskin används lämpligt. Med insikt inom räckhåll, exempelvis oönskade påfrestningar på maskinen, har du nyckeln till att förbättra arbetsmetoder, minimera reparationskostnader och effektivt hantera servicerutiner.

Varningar om körbeteende

Håll dig uppdaterad om hur din maskin används och identifiera områden för att minska påfrestningar på maskinen. För varje driftvarning ger rapporten en förklaring av de långsiktiga effekterna, samt tips på hur dessa kan undvikas.

Tekniska larm

Håll dig uppdaterad om maskintillstånd med hjälp av en lista över tekniska larm, som låg kylvätskenivå och hög motortemperatur. Dessa larm genereras av maskinen för att belysa områden som behöver tittas närmare på.

Volvo återförsäljare hem
Vill du ha mer information?

Skicka ett meddelande så hjälper vi dig.

Kontakta oss