Construction Equipment Sverige
AEMP 2.0 API

AEMP 2.0 API

Smidig tillgång till telematikdata för blandade maskinparker

Gör telematik till en mindre utmaning / Att övervaka maskinen har aldrig varit enklare

AEMP 2.0 API ger tillgång till telematikinformation för blandade maskinparker i samma format, vilket ger dig möjlighet att enkelt ta in data i dina befintliga system. En gemensam utmaning för förare av blandade maskinparker har varit att hantera flera telematiklösningar, som alla levererar olika typer av information och i olika format. Tack vare AEMP 2.0 API är nu telematikdata för blandade maskinparker lättare att tillgå och lättare att analysera, vilket hjälper dig att identifiera vilka åtgärder som behövs för att öka produktiviteten och effektiviteten i hela din verksamhet.


Vad är AEMP 2.0 API?

AEMP 2.0 API är resultatet av ett branschgemensamt samarbete och ger anläggningsföretag med blandade maskinparker möjlighet att smidigt hantera all sin telematikdata på ett och samma ställe. Data levereras i ett standardiserat format där OEM-företagen följer ISO15143-3 och anpassar sig till en branschgemensam överenskommen metod för att presentera data, med allt tillgängligt via en lättåtkomlig portal.

Full med fördelar

Telematikdata för blandade maskinparker på ett och samma ställe

Få en helhetsbild av hela din maskinpark inklusive användning, bränsleförbrukning och var maskinerna befinner sig. Denna kraftfulla, konsoliderade data kan tillhandahålla de insikter som behövs för att hjälpa chefer för anläggningsmaskinföretag maximera effektivitet och lönsamhet.


Sömlös integration med dina egna system

Med hjälp av AEMP 2.0 API kan CareTrack-telematikdata enkelt integreras i en kunds egna system, vilket säkerställer att de fortsätter ha nytta av all data från Volvos telematik.


Mer data, djupare insikter

Med AEMP 2.0 API blir ännu mer data tillgänglig för att hjälpa kunderna med åtgärder som höjer effektiviteten och produktiviteten i hela verksamheten.


Implementering på ett smidigt sätt

Utvecklarportalen innehåller de resurser som behövs för att du och ditt IT-team enkelt ska kunna konfigurera API-integrationen för dina Volvo-maskiner. Portalen ger tillgång till teknisk dokumentation och gör att olika datafält enkelt kan testas.


Svaren på dina frågor

1. Hur beställer jag AEMP 2.0 API?

Kontakta din lokala återförsäljare för att begära AEMP 2.0 API. När tjänsten är beställd får du dina inloggningsuppgifter som ger tillgång till Volvos utvecklarportal.

2. Vad är Volvos utvecklarportal?

Volvos utvecklarportal är som namnet antyder en portal där utvecklaren finner den dokumentation som krävs för att konfigurera och testa API-integration för Volvo CE-maskiner. Mer information om hur du får tillgång till stöd och ett utökat avsnitt med vanliga frågor finns här. Du kan dessutom se din API-användning, ändra din abonnemangsplan samt få mer information om AEMP 2.0 och de olika datapunkterna.


3. Vilka andra fördelar kan jag förvänta mig av AEMP 2.0 API jämfört med AEMP 1.2?

  • Förbättrad service och support med en dedikerad supportorganisation som hjälper dig med dina frågeställningar.
  • Säkrare och mer stabil överföring av data.
  • Fler datapunkter är tillgängliga *.

*Anmärkning: synligheten för dessa datapunkter kan variera beroende på vilken telematikleverantör som kunden använder.


Volvo återförsäljare hem
Vill du ha mer information?

Skicka ett meddelande så hjälper vi dig.

Kontakta oss