Construction Equipment Sverige
Volvo Services Productivity Report

PRODUKTIVITETSRAPPORT

Tydligare data ger ökad produktivitet

PRODUKTIVITETSRAPPORT

Övervaka din maskinparks produktivitet med Produktivitetsrapporten som är utformad för att ge dig en tydligare bild av hur din verksamhet fungerar. Rapporten håller reda på vilken volym material som hanterats, vilket gör det enkelt att mäta din produktion och vidta nödvändiga åtgärder för att sänka dina kostnader per ton.

Varför välja Produktivitetsrapporten

Kunskap är makt

Rapporten visar hur många ton du har flyttat, vilket hjälper dig att mäta produktiviteten hos din maskinpark. Denna kunskap ger dig möjlighet att ta kontrollen över driftkostnaderna och vara bättre förberedd när du ska lämna offerter.

Vänd insikter till handling

Spara tid och pengar med en färdig produktivitetsanalys presenterad i ett lättförståeligt format. Rapporten ger viktiga insikter i din maskinparks produktivitet och hjälper dig att identifiera områden som kan förbättras och vidta effektiviseringsåtgärder för verksamheten.

Nå dina mål

Tillsammans med din återförsäljare lägger du upp hur rapporten ska se ut enligt organisations struktur och specifika krav. Välj om rapporten ska visa informationen per maskin, per plats eller per applikation för att se till att du får den information du behöver för att hålla rätt kurs mot målen.

Så fungerar det
  • Data från maskinerna samlas in via CareTrack.
  • Volvosystemet använder fördefinierade algoritmer för att automatiskt sammanställa informationen till en lättläst PDF-rapport som regelbundet skickas till din inkorg. Data finns också tillgängligt i excel- och csv-format om du vill utföra ytterligare analyser.

Vad analyseras

Genom att kombinera både produktivitets- och bränsleförbrukningsdata gör rapporten det enkelt att mäta din maskinparks effektivitet.

  • Totalt antal hanterade ton, per timme, per liter eller per cykel
  • Total bränsleförbrukning
  • Totalt antal timmar
  • Nyttjandegrad i procent
  • Onödig tomgångstid
  • Bränslekostnad per ton
  • Cykeltid och -avstånd, antal cykler
  • Nyttjande av nyttolast

Tillgängligt på Volvos ramstyrda dumprar och hjullastare utrustade med vågsystem (OBW).

Mer att erbjuda

Insight Reports

Telematikdata kan vara ett användbart sätt att förbättra din maskinparks effektivitet och drifttid. Men ett överflöd av data kan komma i vägen för den information som verkligen är viktig. Därför har vi skapat Produktivitetsrapporten, som en del i vår svit av Insikts-rapporter. Vårt dynamiska system sammanställer data till en samling lättanvända, färdiga rapporter som hjälper dig att ta välgrundade beslut och vidta smarta åtgärder. Vill du ha mer information? Ta en titt på hela utbudet, inklusive specialrapporter om maskinhälsa och bränsleekonomi. 

Rapport över bränsleekonomi
Hela paketet

Du förstår fördelarna, men vill ha lite mer hjälp att omsätta dina idéer i praktiken? Din Volvoåterförsäljare finns till hands för att hjälpa dig att ta fram en plan för att höja produktiviteten på lång sikt.

Volvo återförsäljare hem
Vill du ha mer information?

Skicka ett meddelande så hjälper vi dig.

Kontakta oss