Construction Equipment Sverige

Kalkylator för koldioxidbesparingar

Eldrivna entreprenadmaskiner är en perfekt lösning för att tackla en av de allra största utmaningarna: att minska koldioxidavtrycket. De miljömässiga fördelarna är kanske uppenbara men det kan vara svårt att översätta dem till konkreta siffror. Med vår kalkylator kan du beräkna hur stora koldioxidbesparingar du kan uppnå genom att välja någon av våra eldrivna entreprenadmaskiner.

Vill du minska koldioxidutsläppen från dina projekt?

Det finns många goda skäl att välja en eldriven maskin. Genom att undvika fossila bränslen i entreprenadmaskinerna eliminerar du avgasutsläppen. Det innebär att du kan arbeta i miljöer där dieselbränslen inte kan användas – exempelvis i lågutsläppszoner eller inomhus. Minskade koldioxidutsläpp ger också en mera hållbar och behaglig arbetsmiljö.

Måste du nå nettonoll före 2030?

Många av våra kunder arbetar för att nå nettonollmålet senast 2050 – och för att uppnå betydliga utsläppsminskningar senast 2030. Våra eldrivna entreprenadmaskiner och laddningslösningar hjälper dig att nå målen på ett tillförlitlig och effektivt sätt. Och nu kan du använda vår kalkylator för att beräkna din reella minskning av koldioxidutsläpp.

Vill du veta mer om eldrivet byggande och koldioxidavtryck?

Planerar du för att ha en byggarbetsplats med nollutsläpp? Har du vetenskapsbaserade mål att uppnå? Undrar du hur du ska göra för att minska koldioxidavtrycket? Kontakta din lokala återförsäljare för att diskutera hur eldrivna maskiner kan hjälpa dig att nå målen.

Att uppnå nettonoll som del av vetenskapsbaserade mål (Science Based Targets)

Inom ramen för Science Based Targets-initiativet (SBTi) förbinder sig Volvo att senast 2040 ha ett nettonollutsläpp av växthusgas i sin värdekedja, med väsentliga utsläppsminskningar fram till 2030. Vi arbetar hängivet för att nå målet tio år innan andra aktörer, så att våra kunder kan uppnå sina mål senast 2050. Vi är därför mycket väl medvetna om att din övergripande koldioxidpåverkan – liksom dina potentiella koldioxidbesparingar – är strategiskt viktiga för att du ska kunna klara dina klimatmål.

Vad är vetenskapsbaserade mål?

Drifttidskalkylator

Ta reda på drifttiden för eldrivna entreprenadmaskiner, och vilken laddare som bör väljas

Drifttid

Fördelar

Upptäck fördelarna med att välja en eldriven entreprenadmaskin

Fördelar

Energibesparingskalkylator

Ta reda på hur mycket du kan spara genom att eliminera bränslekostnaderna

Energi

Minskat koldioxidavtryck inom allmännyttan

En gemensam ambition att minska koldioxidavtrycket vid byggandet av en laddningsstation för elfordon resulterade i kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Vattenfall, ett av de största energiföretagen i Sverige, valde eldrivna maskiner för byggandet av 64 laddningsstationer för elfordon. Med hjälp av Volvo L25 Electric och ECR25 Electric utfördes arbetet på ett hållbart sätt, vilket även resulterade i koldioxidbesparingar på 3 000 kg under det 11 veckor långa projektet.

Minskat koldioxidutsläpp med Vattenfall

Sveriges största fossilfria byggarbetsplats

Omvandlingen av det över 100 år gamla Slakthusområdet i Stockholm inleddes 2022 och innebär att det sätts ett helt nytt riktmärke för fossilfria byggarbetsplatser. Med EC230 Electric, vår grävmaskin i mellansegmentet, kan 3 000 bostäder och 14 000 arbetsplatser skapas med ett beräknat koldioxidutsläpp som är 2 000 ton lägre än om konventionella maskiner används. Det motsvarar 35 lastbilar som kör ungefär åtta timmar per dag i ett år.

Fossilfri byggarbetsplats
Byggande med nollutsläpp
Byggande med nollutsläpp
Varför välja eldrift?