Construction Equipment Sverige
volvos co2 reduceringsprogram

CO₂-REDUCERINGSPROGRAM

På väg mot koldioxidneutralitet.

Visar vägen. Tillsammans.

Att skapa en koldioxidfri framtid är en vision som vi delar med många kunder. Volvo CE är hängiven sin position som drivkraft för förändring inom anläggningsbranschen. Vi har satt upp vårt eget strikta mål att nå koldioxidneutralitet i värdekedjan senast 2040 – med en 50-procentig reducering av CO₂-emissionerna i vår egen verksamhet och en 30-procentig reducering av CO₂-emissionerna under produkternas användningsfas redan 2030.

Vi vet att våra kunder också sätter upp egna ambitiösa mål för att snabbt minska sitt koldioxidavtryck. Därför tror vi på ett nära samarbete med er, våra kunder, för att påskynda den gröna omställningen. Partnerskap är avgörande för att föra oss framåt. Men vi kan inte uppnå detta över en natt. Varje steg på vägen mot koldioxidneutralitet är viktigt. Om du vill starta din egen resa finns det många viktiga förbättringar som du kan göra tillsammans med oss redan i dag.

Vi presenterar Volvos CO₂-reduktionsprogram

Vi har utvecklat ett steg-för-steg-program för att hjälpa kunder uppnå sina egna unika mål för CO₂-neutralitet – oavsett märket på de maskiner som du har på arbetsplatsen och oavsett hur långt du har kommit. Det bygger på fyra nyckelområden.

Så fungerar det

Insikt

Vi börjar med att skaffa oss insikt i var du redan befinner dig när det gäller CO₂-emissioner för att fastställa en baslinje. Med hjälp av telematikdata från anslutna maskiner konstaterar vi hur stor den totala bränsleförbrukningen är och får en översikt över CO₂/ton för alla maskiner på arbetsplatsen. Kartläggning av dessa data kan därefter hjälpa dig visualisera effekten av koldioxidreducering över tid.

Analysera

Genom att analysera maskindata, materialflöden, maskinparkens sammansättning och bränsletyp samt genom att besöka arbetsplatsen och bedöma operatörsbeteendet kartlägger vi var förbättringar kan göras och vilka åtgärder som måste vidtas för att reducera CO₂/ton. Med hjälp av Volvo Site Simulation kan vi också visa hur dessa förbättringar påverkar din verksamhet, vilket bidrar till att motivera verkliga förändringar.

Förbättra

När vi har identifierat specifika åtgärder som ska vidtas är nästa steg att genomföra dem. Detta kommer att variera från kund till kund, men Volvo CE hjälper till med viktiga tjänster som Eco Operator-utbildning och andra effektiviseringstjänster – eller planerar en smidig övergång till elmaskiner.


Bibehåll

Du har redan börjat se resultatet av dina ansträngningar, både ekonomiskt och miljömässigt, men resan slutar inte där. Det är viktigt att bibehålla den nya lägre CO₂-nivån och inte falla tillbaka till gamla vanor. I en anda av ständig förbättring hjälper vi till att hålla dig på rätt spår och att identifiera ännu starkare mål för CO₂-reduktion.

Det är viktigt att det sätt vi tar itu med den brådskande klimatutmaningen på är att få alla involverade och engagerade i att driva hållbarhet som en del av det dagliga arbetet och att bygga upp en hållbarhetskultur. Varje steg på vägen mot koldioxidneutralitet är viktigt, så ta det första steget redan idag.

Niklas Nillroth

Chef för hållbarhet och samhällskontakter på Volvo CE

Jobba med oss

Om du är en kund som vill göra en förändring redan i dag och delta i vår resa mot koldioxidneutralitet, hör av dig och kontakta oss direkt här. Vi är till för att hjälpa.

Kontakta oss