Construction Equipment Sverige
Volvos tjänst för vätskeanalys

Mer insikt, mer drifttid

Genom rutinmässig vätskeanalys får du den information du behöver för att vidta förebyggande reparations- och underhållsåtgärder, vilket har visat sig minska stilleståndstiden med så mycket som 15 %.

Volvos strömlinjeformade, effektiva och mycket exakta tjänst för vätskeanalys omfattar olja, smörjmedel, dieselbränslen, AdBlue och kylarvätskor för att ge dig den information du behöver för att kunna identifiera kontaminerings- och slitageproblem så tidigt som möjligt, såväl som de data du behöver för att fatta mer välgrundade beslut när du väljer smörjmedel, kylarvätskor och bränslen i framtiden.

En av de viktigaste egenskaperna hos Volvos nya tjänst för vätskeanalys är dess användning av artificiell intelligens (AI) för att göra testningsprocessen och analysen snabbare och mer exakt. Användningen av AI möjliggör för labbtekniker att fokusera på mer detaljerade testningsfrågor, som att analysera onormala eller kritiska prover, vilka har störst betydelse för klienter, och därigenom erbjuda mer användbara insikter och rekommendationer.

Varför Volvos vätskeanalys

  • En strömlinjeformade och digitaliserad testningsprocess
  • AI-baserad analys
  • Global infrastruktur för testning
  • Molnbaserad, centraliserad databas
  • Intuitiva och lättolkade rapporter

Visste du att…?

75 % av reparationskostnaderna och maskinstilleståndstiden kan härledas till användning av kontaminerade smörjmedel och bränslen, inklusive 65-75 % av lagerfelen. Genom tidig identifiering av möjlig kontaminering eller slitage, så kan du vidta förebyggande åtgärder innan några oplanerade driftstopp inträffar, vilket bidrar till att upprätthålla produktiviteten och undvika potentiella reparationskostnader.

AI-dataanalys

Vår tjänst för vätskeanalys är den första på marknaden som använder dataanalys med AI (artificiell intelligens), så att kunderna får snabba och lättolkade rapporter och rekommendationer.

Identifiera trender, vidta åtgärder

Volvos tjänst för vätskeanalys baseras på trendanalys och inte enskilda rapporter, och kombinerar testinformation för att skapa en databas. Avvikelser i resultaten från den här fastställda baslinjen kan sedan ge ett avgörande tidigt varningstecken om att en korrigerande åtgärd behövs för att undvika stillestånd.

En strömlinjeformad digitaliserad process

Vår digitaliserade vätskeanalysprocess är snabb och okomplicerad, och tillhandahåller rapporter med högsta möjliga noggrannhet:

  1. Ett insamlat prov skickas till något av laboratorierna i vårt globala nätverk
  2. Volvos laboratorium tar snabbt fram nödvändig information, som till exempel oljans skick, kontaminering, slitmetaller och tillsatser
  3. Rapporten laddas upp till portalen för granskning och beaktande
Onlineportal

Vår molnbaserade portal har ett användarvänligt gränssnitt där vätskeanalysrapporter presenteras i ett mycket visuellt och lättolkat format. Med mobilappen kan användare dessutom registrera prover var de än befinner sig i världen, snabbt och enkelt komma åt provrapporter och få aviseringar om något kräver brådskande uppmärksamhet.

Volvo återförsäljare hem
Vill du ha mer information?

Skicka ett meddelande så hjälper vi dig.

Kontakta oss