Construction Equipment Sverige
volvo effektiv utlastning

Effektiv utlastning

Optimera utlastningsprocessen

EFFEKTIV UTLASTNING

Förbättra dramatiskt effektiviteten i verksamheten med Effektiv utlastning, den perfekta lösningen för projekt där stora mängder material flyttas. Den intelligenta tjänsten kopplar i realtid samman maskinförare, lastbilschaufförer och platschefer för att maximera lönsamheten och hållbarheten i massutgrävningsprojekt.

Full med fördelar

Ta farväl av pappersarbete

Eliminera pappersarbetet i administrationen av utlastningen med en helt digitaliserad process. Resultatet är större precision, minskad administration och mindre resursbehov.

Optimera din nyttolast

Se till att varje last räknas med 95-99 % fyllnadsgrad för varje lastbilslast. Under- och överlastning hör till det förflutna med Effektiv utlastning som hjälper till att minska antalet lastbilstransporter, mängden trafik inom arbetsplatsen samt koldioxidemissioner.

Förbättra din arbetsmiljö

Den helt digitaliserade interaktionen mellan maskinförare och lastbilschaufförer gör det möjligt att överlämna kvitton inifrån den säkra hytten, samtidigt som kommunikationen på arbetsplatsen underlättas.

Övervaka produktionen i realtid

Dra nytta av realtidsinformation om produktionen som stöd för bättre planering och för att kunna fatta mer exakta beslut. Med information tillgänglig om bland annat vikt och typen av material som flyttas, samt platserna för lastning och tippning, har platskontoret fullständig insyn i vad verksamheten presterar. Alla intressenter har tillgång till informationen, vilket bidrar till att stärka samarbetet under hela arbetsprocessen.

Kom igång

Skicka ett meddelande till oss om du arbetar med massutgrävningsprojekt och vill optimera verksamheten.

Contact us