Construction Equipment Sverige
Connected Map

Se helheten, få full synlighet på arbetsplatsen

Upplev fullständig synlighet på arbetsplatsen med Connected Map som ger en visuell översikt i realtid av positionen för varje maskin, varje fordon och varje besökare på arbetsplatsen. Den intelligenta positioneringstjänsten är tillgänglig för all personal på platsen, både i maskinen (via Volvo Co-pilot eller en Android/iOS-enhet) och på kontoret (via Office Portal).

Huvudfördelar

Mer effektiv, mer produktiv

Med total synlighet på arbetsplatsen via Office Portal har platsledningen all nödvändig information till hands för att optimera trafikförhållandena för maximal produktivitet. Dessutom kan effektivare transporter bidra till att förkorta körtiderna, minimera blandningen av material, sänka bränsleförbrukningen och reducera emissionerna.


Ökad medvetenhet och förbättrad kommunikation

Connected Map ger inte bara alla på platsen en visuell överblick över alla andra enheter, utan gör det också möjligt att omedelbart kommunicera alla ändringar som görs på arbetsplatsen. Platschefen eller maskinoperatören kan reagera på de rådande förhållandena på platsen och införa åtgärder såsom enkelriktad trafik eller begränsade zoner och omedelbart meddela förändringarna till alla användare, vilket bidrar till att minska antalet olyckor och skydda hälsan för alla på arbetsplatsen.


En komplett lösning för arbetsplatsen

Oavsett om det är en Volvo-maskin, en icke-Volvo-maskin, ett fordon eller en tillfällig besökare visar Connected Map positionen för alla enheter på arbetsplatsen som har appen installerad – antingen i Volvo Co-pilot eller i en Android/iOS-enhet.


Spårbarhet för maskiner

Håll dig uppdaterad när det gäller dina maskiners position tack vare sökfunktionen i Connected Map som letar efter och hittar användare eller maskiner i realtid, med den senaste maskinpositionen synlig i 30 dagar.


Så fungerar det

Connected Map hämtar positioneringsdata från maskinens telematik eller Android-/iOS-enheter med SIM-kort och laddar upp dem till en molnbaserad Volvo-plattform. Resultatet är en helhetslösning för positionering på arbetsplatsen för både Volvo- och icke-Volvo-maskiner samt för tillfälliga besökare.


Volvos tjänster – Load Assist Maps

Funktioner i Connected Map

VÄGAR
Hjälper operatörerna att navigera runt på området.

LAST- OCH TIPPNINGSZONER
Låt operatörerna veta var på arbetsplatsen de ska lasta och tippa.

BEGRÄNSADE ZONER
Hjälper operatörer undvika att komma in i områden med begränsningar.

Intressanta platser
Visualisera angivna platser som är intressanta, såsom kontor, verkstäder, tankstationer, med mera. Funktionen är till särskilt stor hjälp för operatörer som är nya eller som arbetar tillfälligt på platsen.


ENFILIGA SEKTIONER
För att undvika trafikstockningar meddelas operatören om en annan maskin närmar sig inom en fördefinierad enfilig sektion.

HASTIGHETSZONER
Ställ in hastighetsbegränsningar för platsen och/eller specifika sektioner av platsen för att undvika fortkörning.


För platsledningen
 • Gör det lättare att hantera större arbetsplatser via Office Portal och skapar möjlighet att hantera flera arbetsplatser samtidigt.
 • Maximera produktiviteten inom arbetsplatsen.
 • Förbättra medvetenheten i trafiken.
 • Meddela omedelbart alla användare om eventuella uppdateringar på arbetsplatsen.
 • Ger en översikt av var alla maskiner och operatörer befinner sig, inklusive besökare.


För operatörer på arbetsplatsen
 • Bekanta dig på ett smidigt sätt med arbetsplatsen för göra arbetet enklare, säkrare och mindre stressigt.
 • Känn till var alla på arbetsplatsen befinner sig, även besökare.
 • Sök efter och hitta användare och maskiner direkt.
 • Få omedelbara uppdateringar som kommuniceras till alla användare.


För den tillfälliga besökaren
 • Håll dig synlig på arbetsplatsen.
 • Alla Android/iOS-enheter med ett aktivt SIM-kort kan användas.
 • Ladda smidigt ned applikationen Site Map från App Store eller Google Play.
 • Använd din egen Android/iOS-enhet med SIM-kort (t.ex. mobiltelefon eller surfplatta).


För maskiner från andra tillverkare än Volvo (blandade maskinparker) som regelbundet används på arbetsplatsen.
 • För maskiner som används regelbundet på arbetsplatsen rekommenderar vi att du utrustar din icke-Volvo-maskin med en Volvo Co-pilot med appen Map i generiskt/icke-Volvo-utförande för bästa möjliga upplevelse. Denna kan köpas som en eftermarknadsutrustning via din Volvoåterförsäljare.
 • Få alternativt åtkomst via en Android/iOS-enhet med ett SIM-kort.
Svaren på dina frågor
 1. Vad är Connected Map?
  Connected Map är en positioneringstjänst som ger en visualiserad arbetsplatsöversikt för alla maskiner och fordon på en arbetsplats som är tillgänglig för personal i maskinerna (via Volvo Co-pilot eller Android/iOS-enheter) och på kontoret (via Office Portal för platschefer).
 2. Vad ingår i Connected Map-servicelösningen?
  Positionering i realtid för alla anslutna maskiner på arbetsplatsen, inklusive både de som normalt finns där samt tillfälliga besökare.
  Dessutom ingår ditsättning (inklusive hårdvara), programuppdateringar och tillgång till Office Portal i Connected Map-servicelösningen.
 3. Vad är Office Portal?
  Office Portal är en webbportal som ger en visuell översikt över alla maskiner på arbetsplatsen. Det är genom Office Portal som platschefen kan göra ändringar som omedelbart blir tillgängliga för alla aktiva användare, vilket bidrar till att öka produktiviteten och uppmärksamheten på platsen. Därför behöver platsledningen inte vara placerad vid eller ens i närheten av arbetsplatsen, vilket gör det möjligt att leda arbetet vid flera arbetsplatser samtidigt.Volvo återförsäljare hem
Vill du ha mer information?

Skicka ett meddelande så hjälper vi dig.

Kontakta oss