Construction Equipment Sverige
Bygga laddningsstationer för elfordon med eldrivna maskiner
Volvo eldrivna entreprenadmaskiner
Eldrivna kabel- och röranläggningsarbeten

Välj eldrift för ett hållbart samhällsbyggande

När det gäller att bygga samhällsinfrastruktur som passar vår framtid med låga koldioxidutsläpp, så är de enda verktygen för jobbet utsläppsfria lösningar som minskar buller och föroreningar, medan de högsta nivåerna av produktivitet bibehålls. Våra eldrivna entreprenadmaskiner, som är utsläppsfria och tystgående, passar stadsmiljöer som handen i handsken. I en tid då hållbarhet är allt viktigare, så öppnar våra elmaskiner upp en hel värld av möjligheter för mer klimatsmart byggande av infrastruktur och ledningsnät.

Samhällsviktiga ledningsnät är våra städers livsnerv, men med behovet av att minska luft- och bullerföroreningar i våra stadskärnor, så är det mer angeläget än någonsin att försöka finna mer miljövänliga lösningar för dem. Oavsett om det handlar om att etablera telekommunikation, bygga avlopps- och vatteninfrastruktur eller underhåll av el- och kraftnät, så är det av yttersta vikt att använda effektiva och tillförlitliga metoder utan skadliga bieffekter. Och tack vare fördelarna med våra eldrivna entreprenadmaskiner, så är transformationen mot mer hållbara städer, utan men för invånarnas hälsa och välbefinnande, redan på gång. Med avancerad batteriteknik i ryggen erbjuder våra elmaskiner lång drifttid med möjlighet till enkel och smidig laddning. Det gör det lätt att hålla igång projekt utan att det dagliga livet i stadsmiljöer påverkas. Med våra utsläppsfria grävare och hjullastare lägger vi inte bara grunden för samhällsviktig infrastruktur, utan även för en grönare framtid.

Visa mer

Byggnation av laddstationer för elfordon med elmaskiner

Det smartaste sättet att bygga elektriska laddningsstationer är med utsläppsfria elmaskiner. Det säkerställer att hållbarheten beaktas i hela värdekedjan, redan från byggstart. Volvo CE:s nästan helt tystgående eldrivna kompaktgrävare passar perfekt i stadsmiljöer. Läs om hur vi stödjer våra partners i deras hållbarhetsmål med våra eldrivna entreprenadmaskiner.

Etablering av elbilsladdare med Ellevio

Tillgängligheten på offentliga laddningsstationer är en nödvändig komponent i vår hållbarhetsomställning. Därför stödjer Volvo CE energiföretaget Ellevio i att installera laddningsstationer för elfordon i Stockholm med våra tystgående, utsläppsfria maskiner. Att använda eldrift för att bygga eldrift är sunt förnuft. Genom att göra detta hjälper vi till att minska klimatavtrycket från infrastrukturprojekt som detta, samt bistår i påskyndandet av den bredare omställningen till elfordon.

Hur stora koldioxidbesparingar kan du göra? Räkna här!

Minskar utsläpp och kostnader

Vi har byggt 64 laddningsstationer på en större svensk anläggning med utsläppsfria eldrivna grävare och hjullastare. Det visar att en övergång till mer hållbara arbetsmetoder inte behöver vara dyrare, eftersom projektkostnaderna endast var 0,9 % högre tack vara besparingar inom energikostnader. Vattenfall har dessutom sparat mer än 3 000 kg koldioxidutsläpp jämfört med ett dieseldrivet projekt, vilket visar på de avsevärda fördelarna i fråga om miljö och kostnadsbesparingar.

Video: Bygga eldrift med eldrift

Partnerskap med Vattenfall

Stefan Larsson, byggchef på Tuna Förvaltning & Entreprenad, tror att det inte bara är väldigt bra för miljön att arbeta med elmaskiner, utan även väldigt bra ur affärsperspektiv. Han säger: ”Det här är vår första erfarenhet av att använda elmaskiner – och det har varit förvånansvärt positivt. Vi behövde inte göra några kompromisser i våra arbetssätt och bränslebesparingarna och den låga bullernivån var värdefulla bonusar”.

Partnerskap med Vattenfall

Samarbete med nollutsläpp

Våra klimatutmaningar kräver samarbete. Genom att ingå partnerskap i hela leverantörskedjan kan vi säkerställa att vi driver hållbarhet i varje aspekt av resan. Vi ingår partnerskap med kunder såväl som runtom i Volvokoncernen, vilket säkerställer att Volvos eldrivna entreprenadmaskiner kan arbeta i harmoni med andra lösningar, som Volvos eldrivna lastbilar. Ett utmärkt exempel på detta var när laddstationer för elfordon byggdes i Lyon, Frankrike.

Video: Laddstationer för elfordon i Lyon

Hur laddar man en elgrävare vid ledningsarbeten?

Vid ledningsarbeten i stadsmiljö är det i regel ganska enkelt att lösa frågan om hur man ska ladda sin elmaskin. Trots att de ofta är frågan om trånga miljöer, så är tillgången till elnätet ofta smidig. När Ellevio byggde en laddningsstation mitt i centrala Stockholm så kunde de använd el direkt från nätet via en elcentral där de hade tillgång till flera olika uttag (16A, 32A, 63A osv). Sedan använde de en DC-snabbladdare för utomhusbruk för att ladda sin Volvo ECR25 Electric under pauser i arbetet. 

Räkna på drift- och laddningstid med vår kalkylator

Laddar för en utsläppsfri framtid

Tyska Kuhlmann Leitungsbau använder en utsläppsfri L25 Electric hjullastare och två EC18 Electric-kompaktgrävare för att utföra sina lednings- och röranläggningsarbeten i innerstadsmiljöer. Elmaskinerna används för att installera en ledning för energibolaget i hjärtat av en pulserande stadskärna. EC18 Electric-maskinerna har inte bara kunnat utföra många av de uppgifter som krävs med en enda laddning, utan när de behöver laddas igen, så får de sin kraft från ett lokalt solcellssystem. För den något större L25:an så installerade en mobil laddbox som enkelt anslöts till det lokala elnätet varpå maskinen smidigt kunde laddas under pauser i arbetet. 

Hur är det att arbeta med en eldriven grävare?

Brittiska Gridserve är en av flera kunder som bryter ny mark genom ett klimatneutralt projekt där de bygger laddinfrastruktur med hjälp av vår eldrivna kompaktgrävare. Men hur tycker de att den är att använda? Att slippa avgaser och höra mindre buller är positivt för arbetsmiljön. Dessutom är det mycket lättare att kommunicera med teamet. Batteriet på 20 kWh gör det möjligt att schakta fyra timmar i sträck, innan det behövs en timmes snabbladdning. Under en typisk arbetsdag är de aldrig nära att tömma batteriet, vilket säkerställer optimal produktivitet med minimalt underhåll.

Video: Gridserve om att arbeta med eldrivna grävare
Ladda eldrivna entreprenadmaskiner
Ladda eldrivna entreprenadmaskiner
Upptäck våra laddlösningar

Hur bra presterar en elgrävare?

Dikesgrävning är en typisk uppgift för elektriska grävmaskiner. Vi testade hur Volvo CE:s EC18 Electric kompaktgrävare kunde prestera och så här gick det.

 • Test: Gräv ett dike som mäter 20 m långt, 600 mm brett, 750 mm djupt
 • Operatör: Erfaren
 • Laddningsstatus (SOC): 77 % vid starten och 46 % vid slutet
 • Total drifttid: 1 timme 40 minuter
 • Förbrukad energi: 5,6 kWh
 • Arbetsläge första 10 m: ECO 1100 rpm
 • Arbetsläge sista 10 m: ECO 1600 rpm
 • Markförhållanden: Hård och kompakt lera med 25 % sten/bumlingar
 • Väderlek: Soligt, 15 plusgrader.

Resultatet? Utmärkt prestanda under utmanande förhållanden

Slutsats:

 • Trots det intensiva grävandet och de utmanande markförhållandena, så presterade EC18 Electric mycket bra – arbetsuppgifterna kunde utföras i god tid, med tillräcklig laddning och minskad energiförbrukning.
 • Efter 1 timme och 40 minuters arbete så presterade EC18 Electric effektivt med 30 % förbrukning av batteriet vid uppgiftens slutförande.

Jämförelse av utsläpp mellan diesel- och eldriftsprojekt

Det danska byggbolaget Nordkysten A/S har i samarbete med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø genomfört ett intressant experiment. På två mycket liknande vägar i ett bostadsområde med liknande uppgifter, så utfördes allt arbete på den ena med enbart eldrivna verktyg och maskiner, medan allt arbete på den andra utfördes helt med utrustning driven med fossila bränslen. Under båda projekten gjorde teamen partikelmätningar – och resultatet talade (och andades) sitt tydliga språk. I projektet med fossila bränslen förekom mängder av partikelutsläpp, medan ”nollutsläppsvägen” endast stördes av lite rökpauser och en förbipasserande dieseldriven postbil.

Arbeta med eldrivna entreprenadmaskiner

Enligt kunden Stig Bo Lippold på Nordkysten A/S

Fler arbetstimmar med eldrivna entreprenadmaskiner

Fler arbetstimmar

”Vi för en dialog med Köpenhamn kommun, som har en sträng regel som säger att grävarbete inte får utföras förrän efter 07.00 – men med en så tystgående grävare, så anser vi att vi utan problem kan börja några timmar tidigare. Därtill är det mindre risk att vi stör trafiken och fotgängarna senare under dagen”.

Jämförelse mellan eldriven och dieseldriven entreprenadmaskin

Dela kostnaden för övergången

”(När vi pratar med kunder) så har vi två erbjudanden när det gäller ett antal uppgifter. Ett där vi använder konventionella maskiner och ett där vi i möjligaste mån använder hållbara maskiner. Klienten kan se skillnaden direkt, kan bestämma den bästa vägen framåt och är därför bättre involverad i övergången”.

Operatörer väljer eldrivna entreprenadmaskiner

Ett populärt val

”Vi väljer Volvo eftersom den nya kompakta eldrivna grävaren är perfekt för vår användning. Med en över-natten-laddare och en laddningsenhet ute på siten, kan den lösa många av de jobb vi arbetar med. Och våra arbetare är glada över att slippa diesel och motorbuller. Nu kan de prata med varandra utan att behöva stoppa maskinen.”

Fördelar med eldrivna entreprenadmaskiner

Varför välja eldrivna entreprenadmaskiner?

Med våra eldrivna entreprenadmaskiner får du en hållbar, utsläppsfri verksamhet som är i linje med globala miljömål – och även med kunders egna hållbarhetsmål. De ger kostnadsbesparingar genom minskade bränsle- och underhållsutgifter samt förbättrar arbetsförhållandena med betydligt lägre bullernivåer och en trivsammare arbetsmiljö. Eldrivna entreprenadmaskiner inte bara bidrar till en renare miljö, utan gör även verksamheten effektivare och öppnar upp för nya affärsmöjligheter i olika sektorer – till exempel att kunna arbeta inomhus eller nattetid. Elmaskiners mångsidighet gör dem till ett prisvärt val för moderna byggbehov.

Fördelar med eldrift

70–95 % mindre koldioxidutsläpp

På Volvo CE utför vi livscykelbedömningar för alla våra produkter för att spåra de totala koldioxidutsläppen. Dessa analyser visar att det är i användningsfasen, det vill säga när maskinen är i drift, som dieselmaskiner orsakar 70–95 % av det totala koldioxidutsläppet. En eldriven maskin producerar å andra sidan inga utsläpp alls under användningsfasen, vilket minskar utsläppen dramatiskt. Det innebär att kunderna kan vara tryggt förvissade om att när de arbetar, så gör de det på ett långt mer hållbart sätt.

Se hur Volvo CE's maskiner påverkar miljön
Byggande med nollutsläpp
byggarbete med noll utsläpp
Därför ska du välja eldrift

Eldrivna entreprenadmaskiner för alla typer av jobb

Avfall och återvinning

Avfall och återvinning med eldrift

Hela tanken med avfalls- och återvinningsapplikationen kretsar kring hållbarhet och att arbeta med miljön och inte mot den. Det är därför sunt förnuft att välja utsläppsfria elmaskiner för att utföra alla olika uppgifter i det här segmentet. Utforska hur våra lösningar bidrar till företags cirkulära syn på avfallshantering och återvinning.

Avfall och återvinning
Partnerskap

Partnerskap med eldrift

Vi strävar efter att arbeta med kunder för att hjälpa dem minska sina verksamheters koldioxidutsläpp. Därför har vi ingått ett antal banbrytande partnerskap, exempelvis vårt samarbete nyligen med CRH, en global ledare inom byggmateriallösningar. Tillsammans kan vi utforska holistiska nettonoll-innovationer som minskar koldioxidutsläppen inom byggsektorn.

Koldioxidminskning med CRH
Mark- och landskapsplanering

Landskapsarkitektur med eldrift

De ofta känsliga miljöerna i projekt inom landskapsplanering innebär att man behöver gå varsammare fram med byggande och underhåll. Utsläppsfria maskiner utan förorenande avgaser eller högt motorbuller är den perfekta lösningen för att påskynda hållbar förändring inom sektorn för trädgårdsanläggning, för en fridfullare drift som skyddar omgivande flora och fauna.

Landskapsplanering med eldrift