Jag sparar 7 000 € om året – prisskillnaden är så stor mellan diesel och el