Construction Equipment Sverige

Volvo serviceavtal

Uppgradera

Dra fördel av maskinens uppkopplade funktioner med Guld.

Nå framgångar med Volvo serviceavtal

Med Volvo serviceavtal backas dina maskiner upp av expertkompetens, originaldelar och tjänster, med full support från din Volvoåterförsäljare.

Serviceavtalet från Volvo kan anpassas utifrån dina behov, med tillgång till en Volvotekniker som är utbildad och insatt i din maskin, med en underhålls- och reparationsplan som lockar fram det bästa ur dina maskiner, vilket maximerar drifttiden och lönsamheten.

Viktiga fördelar med Volvo serviceavtal:

Kostnadskontroll
Tack vare ett överenskommet timpris kan du planera din verksamhet, minska risken och bli mer konkurrenskraftig vid upphandlingar.

Fokusera på kärnverksamheten
Volvo serviceavtal kan hjälpa dig att fokusera på de viktigaste delarna av verksamheten med full sinnesro.

Maximera den potentiella drifttiden
Volvos serviceprogram innehåller en uppsättning specifika åtgärder och kontroller som Volvos utbildade servicetekniker utför på din maskin.

Relation/partnerskap med återförsäljare
Volvo serviceavtal stärker relationen mellan återförsäljare och kund, så att återförsäljarteknikern kan se till att maskinen hålls i bästa skick och presterar på topp.

Tre nivåer

Med tre nivåer av Volvo serviceavtal att välja mellan kan du få det bästa paketet för just dina behov.
Välj mellan Guld, Silver och Blått.

Volvo återförsäljare hem
Vill du ha mer information?

Skicka ett meddelande så hjälper vi dig.

Kontakta oss