Construction Equipment Sverige
Hjullastaren L25 Electric inom jordbruk
Volvos eldrivna entreprenadmaskiner
Fördelarna med eldrivna entreprenadmaskiner

Varför bör du välja eldrivna entreprenadmaskiner?

Det finns många fördelar med att välja eldrivna entreprenadmaskiner. Däribland ett brådskande behov av att minska byggbranschens koldioxidavtryck. Batteridrivna maskiner har nollutsläpp och är ett perfekt sätt att arbeta mer hållbart och med optimal produktivitet.

Elbilar, kollektivtrafik och eldrivna entreprenadmaskiner har blivit allt vanligare alternativ i takt med att samhället strävar efter minskade koldioxidutsläpp. Att sådana alternativ skulle vara sämre eller ha sämre kapacitet än konventionella dieseldrivna varianter är en vanlig missuppfattning. En elmaskins specifikationer är nästan identiska med specifikationerna för motsvarande dieselalternativ – vilket ger samma kapacitet. Därutöver finns det många andra fördelar med eldrift. Elmaskinerna levererar höga prestanda med mindre buller, mindre vibrationer och inga koldioxidutsläpp. I stadsmiljöer ger de en renare, behagligare miljö tack vare eliminerade avgaser och (nästan helt) tyst drift. Vi är övertygade om att de, tack vare sina hållbara egenskaper, har kapacitet för att göra världen till en bättre plats. Lika viktigt, men mindre känt, är att de genererar ekonomiska och produktivitetsmässiga fördelar. Här nedan beskriver vi miljöpåverkan, fördelarna med eldriven entreprenad och andra aspekter att ta med i beräkningen när du väljer en eldriven entreprenadmaskin från Volvo.

Visa mer

Fördel i samband med nollutsläppsregler

Myndigheter och kommuner i olika länder runtom i världen inför striktare miljöregler för att tackla klimatförändringarna. Det behövs för att vi tillsammans ska kunna uppfylla våra mål inom ramarna för Parisavtalet.

I det sammanhanget är det en god idé att överväga våra elmaskiner med nollutsläpp. Vi är övertygade om att de är ett viktigt verktyg som kan hjälpa myndigheter att uppfylla kraven för fossilfria byggarbetsplatser och minskad miljöpåverkan. Med elmaskiner blir ”koldioxidfritt byggande” mer än bara en tom fras. De ger en möjlighet att få jobbet gjort med lika bra resultat som tidigare, men på ett mycket tystare och miljövänligare sätt.

Räkna på hur du kan minska ditt koldioxidavtryck

Fördel i form av lägre projektkostnader och inga bränslekostnader

Att övergå till våra elmaskiner är ett perfekt sätt att minska driftkostnaderna. Du slipper bekymra dig om dieselpriserna – och om de giftiga avgaserna från dieselmotorn. Det enda du behöver göra är att ladda maskinen och sedan sätta igång.

Utöver investeringskostnaden för en eldriven entreprenadmaskin är det möjligt att minska de totala driftkostnaderna, tack vare elmaskinens kortare motordrifttid. Även underhålls- och servicekostnaderna minskar eftersom litiumjonbatterier och elmotorer är i stort sett underhållsfria. Dessutom krävs det inga oljefilterbyten. Allt detta sammantaget leder till minskad press – i både ekonomiskt och mentalt hänseende.

Ta reda på mer – prova vår besparingskalkylator

Fördel i form av (nästan) helt tyst drift

Kanske känns bränsleutsläpp som en viktigare faktor än ljudföroreningar, men buller har stor negativ inverkan på hälsa och välbefinnande hos människor och djur på och i närheten av arbetsplatsen. Enligt vetenskapliga studier finns det en koppling mellan ljudföroreningar och försämrad psykisk hälsa. Ljudföroreningar kan dessutom kopplas till förmaksflimmer, hjärtsvikt och stroke. Våra eldrivna entreprenadmaskiner är nästan helt tystgående vilket har lett till stora förbättringar i entreprenadprojekt i stadsmiljöer. Arbetet kan enkelt utföras i bostads- och kontorsmiljöer eftersom inga dieselmaskiner orsakar oljud. Eldrivna sopbilar och lastbilar kan användas på natten utan att störa sovande människor.

Video: Hur låter elektriska maskiner?
Ingen tomgångstid med eldrivet
Fördelarna med en elektrisk maskin
Unika egenskaper hos ECR25 Electric

Eldrivna maskiner körs bara när du behöver det

En stor fördel med eldrift för entreprenadarbete är att tomgångskörning elimineras. En dieselmotor som inte stängs av fortsätter att släppa ut avgaser även när du inte utför något arbete. Eldrivna maskiner slutar arbeta när du slutar. Tiden som skulle ha gått åt för tomgångskörning kan – om du använder en eldriven entreprenadmaskin – i stället användas för att ladda maskinen. Eliminerad tomgångskörning innebär minskat slitage, vilket också minskar behovet av att reparera och serva delar. Det leder till längre drifttid och lägre kostnader. För givetvis är det så att ju kortare tid som maskinen befinner sig på verkstaden, desto längre tid kan den användas på byggarbetsplatsen.

Räkna på drift och laddning med vår kalkylator

Fördelar med eldrift – för alla uppgifter

Ingen lösning passar exakt alla situationer. Men tack vare vår beprövade elektromobilitetsplan har vi kunnat framställa optimerade batterilösningar för våra kunder, oavsett behov. Kompakta grävmaskiner för vägbyggen eller rivningsarbeten inomhus, eller tyngre hjullastare för arbete i stenbrott – för varje situation har vi tillförlitliga eldrivna entreprenadmaskiner och laddningslösningar som hjälper våra kunder att uppnå nollutsläpp på arbetsplatsen och samtidigt dra fördel av mångsidighet och valfrihet.

Upptäck mångsidigheten hos eldrivna maskiner

Större effektivitet med snabb respons

Batteridrift ger bättre manövrerbarhet och bättre anti-spinnegenskaper, vilket gör det lättare att manövrera maskinen. Det här resulterar också i kortare utbildningstider och har en positiv effekt på kostnaderna. Eldrivna entreprenadmaskiner responderar snabbt på din manövrering, vilket leder till högre produktivitet.

De här hållbara maskinerna har minst lika bra prestanda som dieseldrivna alternativ.

Video: Se vårt arbete i Slakthusområdet

Fördel i form av nya affärsmöjligheter

Tillgången till eldrivna entreprenadlösningar har också resulterat i nya intressanta affärsmöjligheter. Med nollutsläpp och närapå helt tyst drift kan du nu utföra arbeten på platser där dieselmaskiner inte kan användas – till exempel inomhus, på natten eller i lågutsläppszoner. Operatörerna kan därmed arbeta i skift, så att hög produktivitet säkerställs utan att människor i närheten störs.

Det finns också andra fördelar med eldrivna entreprenadmaskiner. De kan användas för arbete i närheten av människor, djur eller känsligt växtlighet, utan risk för att påverka miljö och hälsa. Det ger en uppsjö av nya möjligheter inom anläggningsentreprenad, jordbruk och rekreationssektorn.

Fördelen med eldrivna entreprenadmaskiner

Att eldrivna maskiner knappast avger något ljud alls leder till förbättrad kommunikation mellan kollegor som befinner sig på arbetsplatsen. Förarmiljön blir bekvämare eftersom eldrivna maskiner inte vibrerar lika mycket som dieselmaskiner. Det innebär minskad trötthet hos föraren, vilket i sin tur minskar risken för olyckshändelser.

Och att luften dessutom är renare är så klart positivt för människors hälsa och välbefinnande. Detta är en viktig fördel hos utsläppsfria anläggningsmaskiner, jämfört med förorenande dieselalternativ.

Så här tycker våra kunder

Landskapsplanering

Landskapsarbete med miljöomsorg

”Inga utsläpp och tystgående maskiner har gjort det möjligt att utföra arbete även med besökare på plats. När man arbetar i en sluten miljö som regnskogen är det viktigt att skydda ekosystemet och säkerställa att vi inte orsakar några utsläpp. Och med lite förplanering kunde vi effektivt använda dessa maskiner under hela dagen”. David Gorman, Living Landscapes utbildare i Eden-projektet i Storbritannien.

Upptäck eldriven landskapsplanering
Laddning av eldrivna maskiner

Mångsidiga laddningslösningar

”Vi laddar via den vanliga strömförsörjningens uttag, men har även tillgång till en snabbladdare. Uppstår en oväntad situation kan vi använda den för att ladda lite snabbt och sedan komma igång med arbetet igen. ”Här uppe finns det ström som vi kan koppla in oss på när som helst. En annan fördel är att vi slipper avgaser – det är jättebra.” Melchior Burlon, platschef hos Ghelma AG Baubetriebe, om att använda ECR25 Electric på toppen av Schilthorn i Schweiz.

Läs mer om våra laddlösningar
Frågor och svar om elektromobilitet

Utmana dina fördomar

”Om jag fick välja mellan en el- eller dieseldriven maskin i den här storleksklassen, så skulle jag välja eldrift, eftersom det har så många fördelar framför en dieselmaskin. När maskinen levererats till arbetsplatsen fanns det många skeptiker som trodde att maskinen inte skulle ha kapacitet nog för hela dagen, men de har alla överbevisats”! Richard Sjöblom, grävmaskinist hos Skanska, om att använda EC230 Electric för fossilfritt entreprenadarbete.

Frågor och svar om eldrift