Construction Equipment Polska
Usługa analizy płynów Volvo

Więcej danych, mniej przestojów

Regularna analiza płynów zapewnia informacje niezbędne do podjęcia zapobiegawczych działań naprawczych i konserwacyjnych oraz pozwala ograniczyć przestoje nawet o 15%.

Nasza usprawniona, wydajna i bardzo dokładna usługa analizy płynów Volvo obejmuje oleje, środki smarne, oleje napędowe, AdBlue i płyny chłodzące, dostarczając informacje potrzebne do jak najszybszego wykrycia problemów związanych z zanieczyszczeniem i zużyciem, a także dane niezbędne do podejmowania bardziej świadomych decyzji przy wyborze środków smarnych, płynów chłodzących i paliw w przyszłości.

Jedną z kluczowych cech nowej usługi analizy płynów Volvo jest wykorzystanie sztucznej inteligencji (SI), która przyśpiesza i poprawia dokładność procesu badawczego oraz analiz. Dzięki wykorzystaniu SI laboranci mogą skupić się na bardziej szczegółowych aspektach badania — takich jak analizowanie próbek nieprawidłowych lub mających newralgiczne znaczenie dla klientów — i w efekcie przedstawiać bardziej użyteczne spostrzeżenia i zalecenia.

Dlaczego warto wybrać analizę płynów Volvo?

  • Usprawniony i scyfryzowany proces badawczy
  • Analiza oparta na SI
  • Globalna infrastruktura badawcza
  • Hostowana w chmurze, scentralizowana baza danych
  • Intuicyjne i łatwe do zrozumienia raporty

Czy wiesz, że…?

75% kosztów napraw i przestojów sprzętu wynika ze stosowania zanieczyszczonych środków smarnych i paliw. Jest to przyczyną 65-75% awarii łożysk. Wczesne wykrycie zanieczyszczenia lub zużycia umożliwia podjęcie działań z wyprzedzeniem, zanim dojdzie do nieplanowanego przestoju, pomagając tym samym utrzymać wydajność i uniknąć kosztów ewentualnej naprawy.

Analiza danych z SI

Analiza płynów to pierwsza na rynku usługa wykorzystująca analizę danych ze sztuczną inteligencją (SI), która szybko dostarcza klientom łatwe do zrozumienia raporty i zalecenia.

Identyfikuj trendy, podejmuj działania

Usługa analizy płynów Volvo polega na analizie trendów, a nie na pojedynczych raportach, łącząc informacje z badań w celu utworzenia bazy danych. Odchylenie wyników od ustalonych danych bazowych może być ważnym wczesnym sygnałem ostrzegającym o konieczności podjęcia działań naprawczych, aby uniknąć przestojów.

Usprawniony, scyfryzowany proces

Nasz scyfryzowany proces analizy płynów jest szybki i prosty, a przy tym dostarcza raporty o najwyższym poziomie dokładności:

  1. Pobrana próbka jest wysyłana do jednego z laboratoriów w naszej globalnej sieci
  2. Laboratorium Volvo w krótkim czasie dostarcza niezbędne informacje, takie jak stan oleju, zanieczyszczenie, metale ze zużywających się elementów i dodatki uszlachetniające
  3. Raport jest przesyłany do portalu na potrzeby analizy i wyciągnięcia wniosków
Portal internetowy

Nasz portal w chmurze ma łatwy w obsłudze interfejs przedstawiający raporty z analizy płynów w czytelnym i łatwym do zrozumienia formacie. Ponadto użytkownicy mogą korzystać z aplikacji mobilnej do rejestrowania próbek z dowolnego miejsca na świecie, szybko i łatwo uzyskiwać dostęp do raportów próbek oraz otrzymywać powiadomienia, jeśli coś wymaga szybkiego podjęcia działań.

Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej?

Skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby dowiedzieć się więcej lub zacząć korzystać z usługi analizy płynów Volvo.

Dowiedz się więcej