Construction Equipment Polska

Building Tomorrow

volvo maszyny budowlane dba o wodę

Troska o wodę

W Polsce jedynie 6,5% wód odpływowych jest zatrzymywanych i wykorzystywanych, reszta bezpowrotnie spływa do Bałtyku, a zasoby słodkiej wody gromadzonej w warstwach powierzchniowych i podziemnych ziemi w naszym kraju, nie są duże - 1600m3 na mieszkańca przy średniej 4500m3 dla reszty Europy. Dlatego spośród wielu obszarów tzw. zrównoważonego rozwoju szczególnie ważna jest kwestia retencji wody i mądrego gospodarowania jej zasobami. Teraz, zanim będzie za późno. Volvo Maszyny Budowlane Polska nie chce stać z boku bezczynnie.

Volvo Maszyny Budowlane Polska postanowiło nie stać z boku i spośród wielu elementów tzw. zrównoważonego rozwoju skupić wysiłki i większy nacisk położyć na jeden aspekt – gospodarowanie wodą. Jako jeden z najważniejszych surowców naturalnych, ma ona ogromny wpływ na przemysł, rolnictwo i codzienne życie każdego człowieka. Bez wody życie nie istnieje.

Nasz cel

Nad pogodą nikt nie jest w stanie zapanować, istnieją jednak skuteczne działania, które można podjąć w każdej skali. Pierwszy i najważniejszy krok to świadomość problemu, jego zrozumienie i edukacja: wewnątrz firmy, wśród klientów, partnerów i w całej społeczności. Następnie należy zakasać rękawy i wykorzystać potencjał firmy do wdrażania, wspierania i komunikowania najlepszych praktyk mających na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania czowieka na środowisko w obszarze wody. Najważniejszy obszar to retencja wody, a także ochrona naszych zasobów wodnych. Chodzi o przechwytywanie i magazynowanie wody deszczowej oraz spowolnienie jej spływu do rzek, a następnie do morza. Wszelkie działania, które to wzmacjniają są cenne – chodzi zarówno o miasta gdzie ze względu na przewagę powierzchni utwardzonych odpływ wody deszczowej jest najszybszy, ale również retencję w terenach rolniczych, renaturalizację rzek, oraz modernizację elementów infrastruktury, które retencję osłabiają. Volvo Maszyny Budowlane Polska chce dołożyć własną cegiełkę w tym zakresie – angażować pracowników, udostępniać sprzęt i wspólnie z lokalnymi społecznościami budować różnego rodzaju obiekty tzw. błękitno-zielonej architektury (np. łąki kwietne, stawy retencyjne, oczka wodne, czy systemy gospodarowania wodą opadową w miastach). Nie chodzi nam o pojednynczą akcję, ale długoletnią, systematyczną aktywność.

Nasze dotychczasowe realizacje

Ogród deszczowy w Częstochowie

Ogród deszczowy wybudowany w Częstochowie wpisuje się w zieloną modernizację otoczenia Szkoły Podstawowej nr 16. Forma ogrodu inspirowana była bryłą szkoły oraz jej horyzontalnymi podziłami. Założeniu ogrodu deszczowego towarzyszą uzupełniające formę wizualnie, rabaty kwiatowe. W prace wykonawcze zaangażowali się uczniowie szkoły wraz z nauczycielami

Przeczytaj więcej o realizacji
Ogród deszczowy w Skawinie

To już drugi ogród deszczowy budowany przy współpracy z Fundacją Sendzimira. Mogłoby się wydawać, że taki obiekt małej retencji nie może mieć większego wpływu na zasoby wodne. Nic bardziej mylnego! Ogrody deszczowe gromadzą wodę, która spływa ze zlewni położonej wyżej. Dzięki takim rozwiązaniom, woda pochodząca z opadów oraz roztopów jest zatrzymywana i spowalnia tempo odpływu wody do rzek.

Przeczytaj więcej o realizacji
Ogród deszczowy w Zamościu

Właśnie w Zamościu - wspólnie z mieszkańcami miasta i Fundacją Sendzimira - będącą prekursorem budowy ogrodów deszczowych w Polsce - zbudowaliśmy nasz pierwszy ogród. Jego realizacja odbywała się w formie warsztatów dla mieszkańców, na których sami zakasali rękawy ucząc się jednocześnie tego jak podobny obiekt zrobić u siebie w ogrodzie. Wspierała ich przy tym koparka Volvo EW60E.

Przeczytaj więcej o realizacji