Construction Equipment Polska

Zasady dotyczące plików cookie

Grupa Volvo używa plików cookie w celu usprawnienia działania witryny podczas przeglądania oraz w celu lepszego dostosowania zawartości stron internetowych do potrzeb i preferencji użytkowników. Niniejsze zasady dotyczące plików cookie zawierają dodatkowe informacje na temat plików cookie używanych na tej stronie internetowej oraz sposobów zmiany ustawień plików cookie.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie głównej użytkownik, kontynuując przeglądanie strony internetowej (tj. klikając łącze, obraz lub inną treść na stronie głównej), wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z niniejszymi zasadami dotyczącymi plików cookie. Zgodę można w dowolnej chwili wycofać, zmieniając preferencje dotyczące plików cookie (informacje na ten temat można znaleźć poniżej w punkcie „Zmiana ustawień plików cookie”).

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez Grupę Volvo, w tym na temat korzystania z plików cookie oraz praw użytkowników jako osób, których dane dotyczą, zawiera Polityka prywatności Grupy Volvo.

1. Informacje o plikach cookie

Cookie to małe pliki tekstowe, które strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Poniżej przedstawiono dodatkowe informacje na temat różnych typów plików cookie. Pełen wykaz plików cookie, z których korzysta niniejsza strona internetowa, można znaleźć w sekcji zawierającej listę plików cookie używanych na tej stronie.


Tymczasowe pliki cookie/trwałe pliki cookie

„Tymczasowy plik cookie” lub „plik cookie sesji” jest zapisywany tymczasowo na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas przeglądania witryny i jest usuwany od razu po zamknięciu przeglądarki. „Trwały plik cookie” pozostaje na komputerze lub urządzeniu mobilnym po zamknięciu przeglądarki i umożliwia rozpoznanie użytkownika podczas kolejnych odwiedzin tej samej strony internetowej. Trwały plik cookie zostaje usunięty po upływie zdefiniowanej daty ważności.


Własne pliki cookie/pliki cookie podmiotów zewnętrznych

„Własne pliki cookie” są ustawiane przez samą stronę internetową odwiedzaną przez użytkownika i mogą być czytane tylko przez nią. „Pliki cookie podmiotów zewnętrznych” są zapisywane w trakcie wizyty na stronie internetowej przez podmiot inny niż właściciel danej strony i są wykorzystywane do przekazywania określonych informacji o tej wizycie do tego podmiotu.

 

Niezbędne pliki cookie/pliki cookie dotyczące działania

„Niezbędne pliki cookie” lub „istotne pliki cookie” są wymagane do prawidłowego działania strony internetowej. „Pliki cookie dotyczące działania” służą do usprawnienia działania witryny podczas przeglądania, przykładowo przez zachowanie preferencji użytkownika. Niezbędne pliki cookie oraz pliki cookie dotyczące działania mogą zostać zapisane na komputerze użytkownika lub na urządzeniu mobilnym bez wyrażenia zgody przez użytkownika. Zablokowanie tych plików cookie będzie miało wpływ na prawidłowe działanie strony internetowej lub niektórych jej elementów.


Analityczne pliki cookie/reklamowe pliki cookie

„Analityczne pliki cookie” umożliwiają gromadzenie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej w celu poprawy jej działania. „Reklamowe pliki cookie” służą do gromadzenia informacji na temat sposobu korzystania z naszej witryny przez odwiedzające ją osoby w celu dostosowania reklam do ich osobistych zainteresowań. Analityczne pliki cookie oraz reklamowe pliki cookie mogą zostać zapisane wyłącznie po wyrażeniu zgody przez użytkownika.

2. Lista plików cookie
Poniżej przedstawiono pełną listę plików cookie używanych na tej stronie internetowej:
Nazwa pliku cookie Przeznaczenie Właściciel Typ Czas przechowywania
Plik cookie ułatwiający wyrównanie obciążenia Zwiększa wydajność i niezawodność strony internetowej Własny plik cookie Niezbędny plik cookie Sesja
Plik cookie zawierający informacje o preferencjach dotyczących plików cookie Sprawdza, czy wyrażono zgodę na korzystanie z plików cookie/preferencje dotyczące plików cookie Własny plik cookie Plik cookie związany z działaniem Trwale
Plik cookie zawierający informacje o preferencjach dotyczących jednostek miary Zapamiętuje preferencje użytkownika dotyczące danych technicznych produktu (jednostki metryczne lub brytyjskie) Własny plik cookie Plik cookie związany z działaniem Trwale
Plik cookie zawierający informacje o preferencjach dotyczących języka Zapamiętuje ustawienia językowe Własny plik cookie Plik cookie związany z działaniem Trwale
Plik cookie dotyczący połączenia z ASP.NET Śledzi powiązanie unikalnego identyfikatora sesji po połączeniu z aplikacją ASP.NET Własny plik cookie Plik cookie związany z działaniem Sesja
Plik cookie dotyczący ruchu na stronie internetowej (ClickMap) Mierzy ruch na stronie internetowej metodą wizualną Plik cookie podmiotu zewnętrznego  Analityczny plik cookie Sesja
Pliki cookie dotyczące wykorzystywanych urządzeń (Mascus)
Zapisuje preferencje użytkownika dotyczące wykorzystywanych urządzeń/gromadzi dane na potrzeby statystyki
Plik cookie podmiotu zewnętrznego Plik cookie dotyczący działania/analityczny plik cookie Trwale/sesja
Pliki cookie służące do śledzenia (CMS Sitecore)
Rozpoznają wielokrotne odwiedziny danej strony przez jednego użytkownika
Własny plik cookie Plik cookie dotyczący działania/analityczny plik cookie Trwale/sesja
Pliki cookie służące do analizy stron internetowych (Adobe Analytics/Omniture) Służą do śledzenia schematów poruszania się użytkowników po stronach internetowych
Plik cookie podmiotu zewnętrznego  Analityczny plik cookie Trwale/sesja
Pliki cookie służące do analizy stron internetowych (Google Analytics)
Służą do śledzenia schematów poruszania się użytkowników po stronach internetowych
Plik cookie podmiotu zewnętrznego  Analityczny plik cookie Trwale/sesja
Plik cookie służący do analizy stron internetowych (Hotjar)
Służy do śledzenia schematów poruszania się użytkowników po stronach internetowych
Plik cookie podmiotu zewnętrznego  Analityczny plik cookie Trwale/sesja
Pliki cookie związane z reklamami (Facebook Pixel/Connect)
Prezentacja stosownych reklam/pomiar wyników kampanii mediów społecznościowych
Plik cookie podmiotu zewnętrznego  Reklamowy plik cookie Trwałe
Pliki cookie związane z reklamami (LinkedIn Pixel)
Prezentacja stosownych reklam/pomiar wyników kampanii mediów społecznościowych
Plik cookie podmiotu zewnętrznego Reklamowy plik cookie Trwałe
Pliki cookie związane z reklamami (Google DoubleClick)
Prezentacja stosownych reklam/pomiar wyników kampanii mediów społecznościowych
Plik cookie podmiotu zewnętrznego  Reklamowy plik cookie Trwale
Pliki cookie związane z reklamami (Adobe)
Prezentacja stosownych reklam/pomiar wyników kampanii mediów społecznościowych
Plik cookie podmiotu zewnętrznego  Reklamowy plik cookie Trwale

Nasza strona internetowa może zawierać inne/nieprzewidziane pliki cookie, zwłaszcza jeśli znajdują się na niej tak zwane elementy osadzone: teksty, dokumenty, obrazy lub krótkie filmy, które są przechowywane przez podmiot zewnętrzny, ale są pokazywane na naszej stronie lub przez naszą stronę. W przypadku odnotowania na naszej stronie internetowej pliku cookie, który nie został wymieniony na powyżej liście, prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem groupinfo@volvo.com lub o bezpośrednie skontaktowanie się z odpowiednim podmiotem zewnętrznym w celu uzyskania dodatkowych informacji.

 

3. Zmiana ustawień plików cookie

Za pośrednictwem ustawień przeglądarki

Ustawienia przeglądarki umożliwiają wyświetlanie i usuwanie plików cookie oraz wyłączenie lub zablokowanie ich instalacji na danym komputerze.

Poniżej zamieszczono stosowne instrukcje dotyczące różnych przeglądarek:

Pliki cookie w przeglądarce Mozilla Firefox
Pliki cookie w przeglądarce Google Chrome
Pliki cookie w przeglądarce Microsoft Edge
Pliki cookie w przeglądarce Safari

W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego urządzenia.

Należy pamiętać, że ustawienia trzeba zmienić oddzielnie we wszystkich używanych urządzeniach i w każdej przeglądarce.

W przypadku zablokowania instalacji plików cookie na komputerze nie możemy zagwarantować prawidłowego działania naszej strony internetowej lub niektórych jej elementów.

4. Przyszłe zmiany
Od czasu do czasu, w związku ze zmianami na naszej stronie lub zmianami uregulowań dotyczących plików cookie, możemy aktualizować niniejsze zasady. Z najnowszą wersją zasad dotyczących plików cookie można zapoznać się w dowolnej chwili za pośrednictwem tej strony internetowej.

5. Dodatkowe pytania

W przypadku dodatkowych pytań lub komentarzy dotyczących korzystania z plików cookie na tej stronie internetowej oraz w szerszym ujęciu przez Grupę Volvo należy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres groupinfo@volvo.com.

 

Luty 2019