Construction Equipment Polska

Planowanie wydobycia właśnie stało się prostsze

Nowa generacja programu Volvo Site Simulation optymalizuje produktywność całego procesu produkcji.

Volvo Site Simulation

Posiadanie nowoczesnej i wydajnej floty maszyn to doskonały start – pozostaje jednak wiele zmiennych, które mogą wpłynąć na zyskowność wydobycia.

Trzeba zadać kilka pytań:

- Czy posiadane maszyny są właściwie dobrane do mojego zadania?

- Czy ich liczba jest wystarczająca?

- Czy teren zakładu, procesy technologiczne i organizacja pracy są odpowiednio przygotowane?

Wprowadzając wszystkie zmienne do aplikacji Volvo Site Simulation otrzymamy ocenę możliwości naszego zakładu, optymalnego przepływu materiału oraz wiele innych cennych informacji włącznie z jednostkowymi kosztami produkcji.

Nasze narzędzie oferuje możliwość dostosowania wielkości floty maszyn by sprostać konkretnym celom produkcyjnym.

Volvo Site Simulation

Sprawdzamy, porównujemy, sugerujemy

Na początku doradca eksploatacyjny Volvo Maszyny Budowlane Polska zbiera niezbędne dane wspólnie z klientem. Zakład jest mapowany przy pomocy urządzenia GPS lub na podstawie mapy jeśli produkcja na nowym miejscu jeszcze nie ruszyła. Sprawdzana jest jakość dróg transportowych, określamy gęstość materiału, współczynnik rozluźnienia, stopień napełnienia łyżki, kąt usypu. Konieczna jest wizja lokalna miejsca i sposobu załadunku jak i wyładunku. Informacja o maszynach, pojemnościach i typach łyżek, ładowności środków transportowych oraz efektywnym czasie pracy uzupełniają kompletność danych. Wszystkie te dane wprowadzamy do aplikacji w zamian otrzymując rekomendację i temat do bardziej szczegółowej dyskusji.

Kalkulacje wykonywane przez naszą aplikację mogą udzielić wielu cennych wskazówek, na co warto zwrócić uwagę w procesie produkcji. Site Simulation nie tylko pomaga w stworzeniu efektywnej floty, ale pozwala zaoszczędzić czas i środki dzięki wskazaniu optymalnych dróg transportowych, co może zaowocować krótszymi cyklami i wzrostem produktywności.

Wielokrotnie z naszymi klientami dochodzimy do wniosku, że proste i nie wymagające dużych nakładów zmiany, mogą spowodować wzrost wydajności lub ograniczenie kosztów nawet o kilkanaście procent.

Planowanie do przodu

Przewidywane koszty posiadania i użytkowania sprzętu prezentowane są w postaci czytelnych animacji i raportów.

Większa efektywność redukuje zużycie paliwa, a co za tym idzie zmniejsza ślad węglowy zakładu. Site Simulation może określić przewidywane oszczędności w emisji CO2.

Volvo Site Simulation

Site Simulation pozwala zobrazować w jaki sposób konkretne zachowania operatorów wpłyną na produktywność. Dlatego proponujemy oprócz samej kalkulacji, kompleksowy program szkoleniowy w Szkole Mistrzów Volvo zarówno dla operatorów naszych maszyn jak również dla kadry zarządzającej flotą, planowaniem wydobycia i produkcji. Zdobycie dodatkowej wiedzy pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać wszystkie zalety nowoczesnych i innowacyjnych maszyn Volvo zarówno siedząc w kabinie jak i przed monitorem w biurze sprawdzając maszyny za pośrednictwem portalu CareTrack.

Tylko takie rozwiązanie może przynieść długotrwały pozytywny efekt naszym Klientom w postaci wysokiej wydajności przy niskich kosztach produkcji.

Napisz jeżeli jesteś zainteresowany Volvo Site Sim: szkola.mistrzow@volvo.com.

Planowanie wydobycia właśnie stało się prostsze dzięki Volvo Site Simulation.

Nowa generacja programu Volvo Site Simulation optymalizuje produktywność całego procesu produkcji. Wraz z naszym ekspertem zbierz dane, testuj nowe rozwiązania, ograniczaj koszty i podnoś wydajność.