Construction Equipment Polska

Volvo CE przedstawia aplikację Task Manager, która pomaga w planowej realizacji projektów

Zarządzanie robotami budowlanymi bywa czasochłonne i skomplikowane, wymaga bowiem koordynacji zadań realizowanych przez licznych wykonawców i podwykonawców — w różnych miejscach i z użyciem różnych maszyn. Volvo Construction Equipment (Volvo CE) oferuje nowe rozwiązanie cyfrowe: aplikację Task Manager, która pomaga zapanować nad elementami tej układanki.

Task Manager to intuicyjna aplikacja WWW, która wspomaga zarządzanie robotami budowlanymi, łącząc ludzi, maszyny i projekty, zapewniając widoczność zadań w czasie rzeczywistym i ułatwiając prawidłowe, terminowe wykonanie prac w założonym budżecie.

Robert Nilsson, odpowiedzialny za ofertę usług Volvo CE, mówi: „Zdajemy sobie sprawę, jak trudne dla naszych klientów bywa opracowanie dokładnego harmonogramu projektu. Aplikacja Task Manager jest odpowiedzią na stojące przed nimi wyzwania i powstała z myślą o odciążeniu osób odpowiedzialnych za zarządzanie pracami. Zapewniając widoczność stanu realizacji poszczególnych zadań w czasie rzeczywistym, zarówno na komputerach, jak i na urządzeniach mobilnych, Task Manager pomaga wszystkim uczestnikom projektu działać w sposób skoordynowany — niezależnie od marki maszyn, których używają”.

Czas na zmianę

Dzięki aplikacji Task Manager informacje o stanie projektu są natychmiast dostępne z każdego miejsca — z terenu robót, z biura, a nawet z domu użytkownika — co pomaga w monitorowaniu postępów i zapewnieniu maksymalnej wydajności pracy. Po zainstalowaniu aplikacji można w prosty sposób zakładać nowe projekty i zlecenia pracy. Task Manager umożliwia definiowanie celów i monitorowanie postępów, rejestrowanie ilości materiałów przetransportowanych na terenie robót i zarządzanie danymi pochodzącymi z mieszanego parku maszynowego. Zebranie wszystkich istotnych informacji w jednym miejscu przyspiesza wykonywanie zadań administracyjnych, takich jak zestawianie i konsolidacja danych. W efekcie użytkownicy mają więcej czasu na właściwe zarządzanie projektami.

Task Manager jest narzędziem dla osób pełniących różne kluczowe funkcje w projekcie budowlanym — od kierowników i inspektorów po podwykonawców. Umożliwia filtrowanie danych według przedziałów czasowych, projektów, zadań, materiałów i zleceń, udostępnia aktualne informacje w czasie rzeczywistym i wspomaga bieżące raportowanie do kierownictwa.

Task Manager współdziała również z pokładowym systemem ważenia (OBW, On-Board Weighing) wchodzącym w skład rozwiązań Load Assist i Dig Assist, tak by potwierdzenia ładunków automatycznie przepływały z systemu Volvo Co-Pilot maszyny do aplikacji Task Manager. Jeśli maszyna nie jest wyposażona w funkcję Load Assist lub Dig Assist z systemem OBW, operator może w prosty sposób ręcznie tworzyć potwierdzenia.

Aplikacja Task Manager jest dostępna w miesięcznej subskrypcji za pośrednictwem lokalnych dealerów Volvo. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.volvoce.com

WIĘCEJ INFORMACJI

Anne Bast

Dyrektorka ds. marki, marketingu i komunikacji
Volvo Construction Equipment
Region sprzedaży: Europa / pozostałe kraje
E-mail: anne.bast@volvo.com
Tel.: +46735585906