Construction Equipment Polska

Stabilne wyniki Volvo CE w 1. kwartale pod presją sytuacji w Chinach

W 1. kwartale 2022 roku spółka Volvo Construction Equipment (Volvo CE) odnotowała umiarkowany wzrost sprzedaży netto we wszystkich regionach poza Azją, przy czym ogólna dynamika wzrostu znalazła się pod presją spadku popytu na rynku chińskim, wywołanego częściowo utrzymującymi się ograniczeniami w związku z pandemią Covid-19.

Stabilne wyniki Volvo CE w 1. kwartale pod presją sytuacji w Chinach

Pandemia ma duży negatywny wpływ na sprzedaż w Chinach, które są największym na świecie rynkiem sprzętu budowlanego, co w konsekwencji doprowadziło do 9-procentowego spadku globalnej sprzedaży ogółem w pierwszym kwartale 2022 roku. Wszystkie pozostałe regiony odegrały jednak istotną rolę w złagodzeniu skutków tego wpływu, odnotowując stabilny wzrost sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach roku. Największy wzrost, o 62%, nastąpił w Ameryce Południowej, na rynku północnoamerykańskim odnotowano wzrost o 11%, w Afryce i Oceanii o 5%, a w Europie o 2%. O 17% wzrosła również sprzedaż usług, co świadczy o rosnącym znaczeniu rozwiązań serwisowych.

Melker Jernberg, prezes Volvo CE, mówi: „Nie ulega wątpliwości, że czasy dla naszej branży i dla całej gospodarki światowej są bardzo trudne. Jestem jednak dumny z faktu, że nasza organizacja śmiało stawia czoła tym wyzwaniom, dostarczając klientom potrzebne dzisiaj produkty i usługi, a jednocześnie skupiając uwagę na tragicznych kryzysach humanitarnych mających miejsce na świecie oraz przeciwdziałając przyspieszającej zmianie klimatu. W tym trudnym okresie nie spowalniamy naszej transformacji w kierunku bardziej zrównoważonych rozwiązań dla sektora budownictwa i infrastruktury, działając na rzecz dekarbonizacji łańcuchów wartości i chroniąc nasze społeczności na świecie”.

W 1. kwartale 2022 roku sprzedaż netto Volvo CE zmniejszyła się do 22 613 mln SEK z 24 742 mln SEK w 1. kwartale 2021 roku. Skorygowany zysk operacyjny wyniósł 2810 mln SEK (wobec 3822 mln SEK w 1. kwartale 2021 r.), co odpowiada skorygowanej marży operacyjnej na poziomie 12,4% (spadek z 15,4%). Niekorzystny wpływ na zysk operacyjny miały mniejsze wolumeny sprzedaży maszyn i wyższe koszty materiałów, przy czym czynniki te zostały częściowo złagodzone przez wyższe ceny transakcyjne i wolumeny sprzedaży usług. 

W tym samym okresie ubiegłego roku — kiedy światowa gospodarka częściowo podnosiła się po pandemii — odnotowano większą wartość realizowanych zamówień, natomiast w 1. kwartale 2022 roku wartość ta odpowiednio spadła o 42%. Choć spadek wartości realizowanych zamówień jest przede wszystkim pochodną utrzymującego się niższego popytu w Chinach, wpływ na ten wskaźnik miało również anulowanie zamówień w Rosji i restrykcyjna polityka alokacji nowych zamówień wynikająca z dużego wolumenu już wcześniej otwartych. Obciążenia i napięcia w łańcuchu zaopatrzenia doprowadziły także do spadku wartości dostaw o 33%.

Sytuacja na rynku

Rynek europejski urósł o 13% w pierwszych dwóch miesiącach roku, na co wpływ miały liczne inwestycje infrastrukturalne i mieszkaniowe, natomiast w Ameryce Północnej odnotowano wzrost o 20% za sprawą dobrej kondycji budownictwa mieszkaniowego i sektora wytwórczego w tym regionie. Ze względu na duży popyt surowcowy rynek południowoamerykański nadal odnotowywał dynamiczny wzrost — o 45% w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku. W kontrze do tych wszystkich pozytywnych zjawisk stał jednak 33-procentowy spadek sprzedaży na rynku chińskim, wynikający głównie ze skokowego wzrostu zakażeń Covid-19, który z kolei doprowadził do ograniczeń i lockdownów w wielu regionach kraju; do niekorzystnego wyniku przyczyniła się także utrzymująca się presja cenowa, dotycząca przede wszystkim koparek. Wyniki w Azji bez uwzględnienia Chin również pogorszyły się, o 8%, w związku ze wzrostem cen maszyn w Indiach, wymuszonym przez nowe przepisy w zakresie emisji.

Volvo CE osiąga solidne wyniki w trudnych czasach, a jednocześnie kontynuuje swoją ewolucję jako lider zrównoważonego rozwoju, działający nie tylko z myślą o własnych interesach ekonomicznych, lecz również na rzecz całej branży i społeczeństwa. Ważnym wydarzeniem tego kwartału jest premiera pierwszej całkowicie elektrycznej maszyny na rynku azjatyckim — elektrycznej minikoparki ECR25 — którą obecnie mogą kupować klienci w Korei Południowej, a także wdrożenie specjalnego programu ograniczenia emisji CO2, który ma pomagać klientom w osiąganiu ich własnych celów przybliżających ich do neutralności węglowej.

Tabela 1. Volvo Construction Equipment, sprzedaż netto w podziale na rynki zbytu, w milionach koron szwedzkich

Volvo Construction Equipment, sprzedaż netto w podziale na rynki zbytu, w milionach koron szwedzkich

WIĘCEJ INFORMACJI

Anne Bast

Dyrektorka ds. marki, marketingu i komunikacji
Volvo Construction Equipment
Region sprzedaży: Europa / pozostałe kraje
E-mail: anne.bast@volvo.com
Tel.: +46735585906