Construction Equipment Polska

Aktualizacja interfejsu API AEMP do wersji 2 znacząco upraszcza zarządzanie danymi telematycznymi z flot mieszanych

Firma Volvo Construction Equipment udostępnia informacje z systemu telematyki CareTrack za pośrednictwem interfejsu API AEMP 2.0, ułatwiając właścicielom flot mieszanych centralne zarządzanie wszystkimi danymi telematycznymi.

Interfejs API AEMP 2.0, będący efektem współpracy całej branży, dostarcza dane w ujednoliconym formacie. Producenci OEM prezentują dane w uzgodniony sposób, kierując się normą ISO15143-3 2016, a menedżerowie flot zyskują możliwość łatwego wykorzystania tych danych w posiadanych już systemach.

Daniel Widlund, menedżer ds. usług łączności w firmie Volvo Construction Equipment, wyjaśnia: „Interfejs API AEMP 2.0 zapewnia jednolity format dostępu do danych telematycznych z flot mieszanych. Częstym wyzwaniem, przed jakim stawali operatorzy takich flot, było równoległe korzystanie z wielu odrębnych systemów telematyki, które dostarczały różnego typu informacje w różnych formatach. Interfejs API AEMP 2.0 umożliwia teraz łatwiejszy dostęp do danych telematycznych z mieszanych flot oraz ich łatwiejszą analizę, co pomaga klientom w zaplanowaniu działań koniecznych do poprawy produktywności i efektywności eksploatacji”.

Za sprawą interfejsu API AEMP 2.0 wartościowe dane z systemu telematyki CareTrack mogą być bez trudu wykorzystane we własnych systemach klienta. Dostęp w jednym miejscu do danych z różnych systemów telematyki zapewnia operatorowi kompleksowe ujęcie całej floty mieszanej. W porównaniu z AEMP 1.2, interfejs API AEMP 2.0 udostępnia jeszcze więcej punktów danych, w tym dane o obciążeniu, liczbę godzin pracy na biegu jałowym i kody usterek. Te wartościowe, skonsolidowane informacje mogą być podstawą do analiz i maksymalizacji efektywności, produktywności oraz rentowności.

Co więcej, implementacja interfejsu jest prosta dzięki serwisowi Volvo Developers' Portal. Jak wskazuje jego nazwa, jest to portal udostępniający twórcom oprogramowania wszystkie zasoby potrzebne do przygotowania i przetestowania integracji z maszynami Volvo CE przez interfejs API. Użytkownicy znajdą tam również oferowane opcje uzyskania wsparcia, rozbudowane odpowiedzi na często zadawane pytania oraz mnóstwo innych informacji o interfejsie AEMP 2.0 i dostępnych punktach danych.

Aby poznać potencjalne korzyści ze stosowania interfejsu AEMP 2.0, klient powinien zwrócić się do swojego dealera Volvo.

WIĘCEJ INFORMACJI

Anne Bast

Dyrektorka ds. marki, marketingu i komunikacji
Volvo Construction Equipment
Region sprzedaży: Europa / pozostałe kraje
E-mail: anne.bast@volvo.com
Tel.: +46735585906