Construction Equipment Polska

2019 kolejnym rokiem dobrych wyników Volvo CE

5-procentowy wzrost sprzedaży w skali całego roku za sprawą większego udziału w rynku chińskim oraz dużego popytu w Ameryce Północnej i Europie.

Firma Volvo Construction Equipment (Volvo CE) osiągnęła w roku 2019 dobre wyniki, ustanawiając kolejne rekordy rocznych wskaźników finansowych i zwiększając swój udział w rynku chińskim, który jest największym światowym rynkiem budowlanym. W skali całego roku firma odnotowała 5-procentowy wzrost sprzedaży, mimo niewielkiego spadku w czwartym kwartale.

W 4. kwartale 2019 roku sprzedaż netto zmniejszyła się o 3% do 19 716 mln SEK (wobec 20 323 mln). Zysk operacyjny wyniósł 1931 mln SEK (wobec 2157 mln), co odpowiada marży operacyjnej na poziomie 9,8% (wobec 10,6%). Zmiany kursów walut miały korzystny wpływ na zyski, zwiększając je o 113 mln SEK.

W skali całego roku sprzedaż netto wzrosła o 5%, osiągając wartość 88 606 mln SEK (wobec 84 238 mln). Skorygowany zysk operacyjny wzrósł do 11 910 mln SEK (wobec 11 306 mln), co odpowiada marży operacyjnej na poziomie 13,4% (wobec 13,4%).

Sytuacja rynkowa

Popyt w Europie zwiększył się w trakcie czwartego kwartału — do końca listopada już o 6% — do czego przyczynił się dalszy wzrost w Niemczech, we Włoszech, we Francji i w Rosji. Również w Ameryce Północnej odnotowano wzrost popytu o 6% w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku, szczególnie za sprawą dużego zainteresowania większymi maszynami, a osiągnięty w Ameryce Południowej wzrost na poziomie 17% był głównie pochodną coraz lepszej sytuacji na rynku brazylijskim. Na rynkach azjatyckich, z wyłączeniem Chin, odnotowano spadek o 11% w porównaniu do ubiegłego roku. Sam rynek chiński nadal jednak rósł — sprzedaż zwiększyła się o 8% przy zauważalnym wzroście popytu zarówno na koparki, jak i na ładowarki kołowe.

Zlecenia i dostawy

Wartość netto realizowanych przez Volvo CE zamówień wzrosła w czwartym kwartale 2019 roku o 6%. Przyczynił się do tego popyt na maszyny SDLG na rynku chińskim i rosyjskim. Wartość zamówień realizowanych w Europie spadła o 5%, mimo wyraźnego wzrostu w Rosji. Dzięki zamówieniom dealerów składanym w celu odtworzenia zapasów w Ameryce Północnej wartość realizowanych zamówień skoczyła o 40%. W Azji (z wyjątkiem Chin) wartość realizowanych zamówień spadła o 17%, natomiast w Chinach wzrosła o 14%. Volvo CE konsekwentnie zwiększa swój udział w rynku chińskim, zarówno w segmencie ładowarek kołowych, jak i koparek.

W trakcie czwartego kwartału 2019 roku dostawy wzrosły o 4%, co również wynikało w dużej mierze z większego popytu na produkty SDLG w Chinach i w Rosji.

„Rok 2019 był kolejnym rokiem dobrych wyników, i to na kilku poziomach”, mówi Melker Jernberg, Prezes Volvo CE. „Zdobyliśmy większy udział w rynku dużego sprzętu w Ameryce Północnej, a w Europie odnotowaliśmy korzystne zmiany sprzedaży, zysku operacyjnego i przepływów pieniężnych. Sytuacja w Azji nie jest wolna od wyzwań, ale w Chinach obserwujemy zachęcający wzrost udziału w rynku dużych koparek i ładowarek kołowych, co bardzo nas cieszy”.

W lutym 2020 roku Volvo CE rozpocznie przyjmowanie zamówień na kompaktowe ładowarki kołowe i kompaktowe koparki z napędem elektrycznym. Rozpoczęcie produkcji seryjnej planowane jest na 3. kwartał 2020 roku.

Sprzedaż netto na rynek zbytu
 Czwarty kwartał
 Cały rok
 mln SEK
 2019 2018  2019  2018
Europa 6791  6729  30 300  27 291
Ameryka Północna
 3300  3836  17 404  15 575
Ameryka Południowa
 617  605  2532  2304
Azja  7930  7571  33 932  33 781
Afryka i Oceania
 1078  1581  4437  5287
Łącznie  19 716  20 323  88 606  84 238

Tabela 1. Volvo Construction Equipment, sprzedaż netto w podziale na rynki zbytu, w milionach koron szwedzkich

WIĘCEJ INFORMACJI

Tiffany Cheng

Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Tel: +32 499 56 68 47
E-mail: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44 77 333 50307
E-mail: osullivan@se10.com