Construction Equipment Polska

Volvo CE przejmuje CeDe, firmę dokonującą adaptacji do zastosowań specjalnych

Podpisanie umowy w sprawie przejęcia niewielkiej szwedzkiej firmy specjalizującej się w adaptacji maszyn

Volvo CE aquires CeDe group

Spółka Volvo Construction Equipment (Volvo CE) ogłosiła, że przejmie, za nieujawnioną sumę, firmę CeDe Group — partnera specjalizującego się w adaptacji maszyn do zastosowań specjalnych. Siedziba CeDe Group znajduje się w Malmo (Szwecja), a transakcja — której skutki mają wejść w życie w połowie marca — obejmie własność intelektualną, działalność, pozostałe aktywa i 45-osobowy pełnoetatowy personel przejmowanej firmy. Ponieważ roczna produkcja przejmowanej firmy jest stosunkowo niewielka, transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na przychody lub sytuację finansową Volvo CE.

CeDe Group cieszy się w Skandynawii dobrą reputacją jako firma o niewielkim wolumenie produkcji, wyspecjalizowana w adaptacji maszyn budowlanych i górniczych do zastosowań specjalnych. Adaptacje realizowane są na zlecenia kilku czołowych producentów OEM, w tym firmy Volvo CE i jej dealerów. Obejmują opracowywanie nowych nadwozi dla wozideł (np. do transportu paliwa, wody, odpadów), przebudowy koparek kołowych na szynowe, przebudowy do zastosowań w górnictwie podziemnym itp.

Początki założonej w 2000 roku firmy sięgają jeszcze czasów marki Åkerman, włączonej przed laty do grupy Volvo.

Wzmocnienie pozycji jako niezależnego specjalisty

Zgodnie z przyjętym planem CeDe jako własność Volvo CE pozostanie elastycznym, autonomicznym przedsiębiorstwem. Volvo CE udostępni przejętej firmie swoje bogate kompetencje i dodatkowe zasoby, wspomagając ją w ten sposób w zdobywaniu większego udziału w rynku i nowych klientów, tak by stała się europejskim liderem w swojej dziedzinie. Tak wzmocniony partner będzie wspierał realizację celów Volvo CE, do których należy poszerzanie oferty produktów o nowe segmenty i zastosowania, a także będzie wytwarzał prototypy i krótkie serie produkcyjne. Firma nadal będzie świadczyć usługi inżynieryjne dla klientów innych niż Volvo CE oraz poszerzać ofertę takich usług.

„To przejęcie jest uzasadnione na wielu poziomach strategicznych”, komentuje Prezes Volvo CE, Melker Jernberg. „Firma CeDe dowiodła już swoich kompetencji w adaptacji naszych maszyn do zastosowań specjalistycznych. Bliższa relacja umożliwi Volvo CE poszerzenie oferty swoich produktów, a jednocześnie zwiększy zdolność CeDe do działania na nowych rynkach i w nowych segmentach, zarówno na rzecz Volvo CE, jak i innych klientów OEM”.

Dyrektor naczelny CeDe Group, Krister Johnsson, zgadza się, dodając: „Bardzo cieszymy się, mogąc dołączyć do rodziny firm Volvo CE. Od lat mamy doskonałe relacje z Volvo CE, bardzo dobrze znamy produkty tej marki, a teraz otwierają się przed nami szanse na rozwój usług oraz ekspansję na nowe rynki”.