Construction Equipment Polska

Sprzedaż Volvo Construction Equipment w 4. kwartale wyższa o 28%

Wzrost popytu i większa konkurencyjność to źródła mocnej pozycji Volvo Construction Equipment w czwartym kwartale 2017 roku. Sprzedaż w tym okresie wzrosła o 28%, a w całym roku o 31%.

Świetne wyniki firmy Volvo Construction Equipment (Volvo CE) w czwartym kwartale 2017 roku przyczyniły się do osiągnięcia przez Volvo Group, jej spółkę-matkę, najwyższego w historii poziomu sprzedaży i zysku operacyjnego. Wyższa konkurencyjność razem ze wzrostem popytu, widocznym szczególnie w Azji, ułatwiły Volvo CE znaczące zwiększenie sprzedaży, zysku operacyjnego i liczby zamówień.

Sprzedaż netto w czwartym kwartale 2017 roku wzrosła o 28% - do 16 733 mln koron szwedzkich (SEK) (wobec 13 110 mln). Po korekcie uwzględniającej zmiany kursów walut wskaźnik wzrostu sprzedaży netto był jeszcze wyższy i wyniósł 34%. Zysk operacyjny wyniósł 1816 mln SEK (wobec 494 mln), co odpowiada wskaźnikowi marży operacyjnej na poziomie 10,9% (wobec 3,8%). Wyższa sprzedaż i lepsze wykorzystanie systemu przemysłowego przełożyły się na większe dochody. 

W skali całego roku sprzedaż netto wzrosła o 31%, osiągając wartość 66 497 mln SEK (wobec 50 731 mln). Skorygowany zysk operacyjny wzrósł do 7917 mln SEK (wobec 2246 mln), powodując podniesienie wskaźnika marży operacyjnej do poziomu 11,9% (wobec 4,4%). 

Lepsza sytuacja rynkowa

Popyt w Europie zwiększył się w ostatnim kwartale, osiągając pod koniec listopada wzrost na poziomie 16%. Przyczyniła się do tego szybko poprawiająca się sytuacja rynkowa w Rosji oraz rozwój rynku w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Niemczech. W związku z większym zapotrzebowaniem na koparki sprzedaż w Ameryce Północnej wzrosła w ciągu zeszłego roku o 10%. W tym samym czasie w Ameryce Południowej, w której wyniki sprzedaży stały na niskim poziomie, wzrost wyniósł 17% i wynikał przede wszystkim z działalności na rynkach innych niż brazylijski. Sprzedaż na Bliskim Wschodzie, hamowana przez niski popyt w Arabii Saudyjskiej, znów spowolniła. Pobudzona rozwojem branży górniczej sprzedaż na rynkach azjatyckich, wyłączając Chiny, wzrosła o 11% w stosunku do zeszłego roku. Sam rynek chiński odnotował wzrost wynoszący aż 74% w porównaniu z zeszłym rokiem. Przyczynił się do tego większy popyt na koparki i ładowarki kołowe. Rynek zbytu dla dużych koparek powiększył się o 121%, a dla koparek kompaktowych o 83%. Do końca listopada rynek ładowarek kołowych wzrósł w Chinach o 50%.

Zlecenia i dostawy

Wartość netto realizowanych przez Volvo CE zamówień wzrosła w czwartym kwartale 2017 roku o 48%. Głównym powodem wzrostu był wysoki popyt na rynku chińskim i w Ameryce Północnej. W tym samym okresie, również w związku ze wzrostem chińskiego popytu, ilość zrealizowanych dostaw zwiększyła się o 49%. 

- Powodami tak dobrych wyników w 2017 roku są wzrost popytu i nasz program zwiększania konkurencyjności firmy Volvo CE - mówi Melker Jernberg, nowy prezes Volvo Construction Equipment. - Firma Volvo CE zwiększyła swoją rentowność i swój udział w kluczowych dla nas segmentach rynku, takich jak koparki, wozidła i ładowarki kołowe. 

Volvo CE wchodzi w 2018 rok pewnym krokiem. W styczniu firma rozpoczęła kolejny etap ulepszania swojej oferty, ogłaszając wejście marki Volvo na rynek wozideł sztywnych i prezentując cztery nowe modele tych urządzeń o masie od 45 do 100 ton. 

Volvo Construction Equipment

Sprzedaż netto w podziale na rynki zbytu, w milionach koron szwedzkich.

Sprzedaż netto w podziale na rynki zbytu
Czwarty kwartał
Cały rok 
w mln SEK
2017  2016  2017 2016 
Europa

5 338 

4 893 

22 977 

19 739

Ameryka Północna

2 498

2 466 

12 234

10 724 

Ameryka Południowa

497

459 

1 760

1 414

Azja

6 931

4 177 

25 058

15 765

Pozostałe rynki

1 469

1 115 

4 468

3 088

Łącznie

16 733 

13 110

66 497

50 731