Construction Equipment Polska

Wzrost sprzedaży w Volvo Construction Equipment o 32% w mocnym drugim kwartale

To był rekordowy kwartał dla Grupy Volvo — przede wszystkim dzięki firmie Volvo CE, która znacząco zwiększyła sprzedaż, zyski i liczbę zamówień.

Konkurencyjne produkty w połączeniu z wysokim popytem na większości rynków przełożyły się na wzrost sprzedaży netto w Volvo Construction Equipment (Volvo CE) w drugim kwartale 2018 r. blisko o jedną trzecią — 32% w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. O znacznej poprawie rentowności zadecydowała również skuteczna kontrola kosztów towarzysząca wzrostowi obrotów.

Sprzedaż netto w drugim kwartale wzrosła o 32% i wynosi 24 403 mln SEK (wobec 18 439 SEK w drugim kw. 2017 r.). Odnotowano również zdecydowany wzrost zysku operacyjnego, który wyniósł w tym okresie 3 675 mln, przewyższając kwotę 2 460 mln uzyskaną w tym samym okresie w ubiegłym roku. Wskaźnik marży operacyjnej osiągnął tym samym poziom 15,1% (wobec 13,3%).

Ponadto w drugim kwartale 2018 roku liczba przyjętych zamówień wzrosła o 41%, a wielkość dostaw o 38%, do 24 108 maszyn. Wyjątkowo dużo zamówień przyjęto w Chinach — ich liczba wzrosła aż o 72%, głównie za sprawą zwiększonego zapotrzebowania na ładowarki kołowe SDLG oraz koparki SDLG i Volvo.

Lepsze wyniki rynkowe
W drugim kwartale 2018 roku na większości najważniejszych rynków popyt wciąż się zwiększał. Licząc od początku roku do dziś, w Europie nastąpił wzrost o 8%, w Ameryce Północnej o 17%, a w Ameryce Południowej o 28%. W Azji (z wyłączeniem Chin) wzrost wyniósł 19%. Wciąż dynamicznie rozwija się rynek chiński, o czym świadczy wzrost aż o 47%. 

„Volvo CE stawia przede wszystkim na mocną ofertę produktów i usług oraz strategię przynoszącą korzyści zarówno klientom, jak i naszej firmie”, skomentował Melker Jernberg, prezes Volvo Construction Equipment. „Kontynuujemy działania mające na celu udoskonalenie wydajności całego łańcucha dostaw i zmierzamy w dobrym kierunku. Do końca roku będziemy skupiać się na idealnej równowadze między inwestycjami w nowe technologie a zachowaniem świadomości kosztowej i elastyczności”.

Volvo Construction Equipment, sprzedaż netto w podziale na rynki zbytu, w milionach koron szwedzkich (SEK).

Sprzedaż netto na rynek zbytu

Drugi kwartał

Pierwsze sześć miesięcy

mln SEK

2018

2017

2018

2017

Europa

7 752

6 695

14 351

12 425

Ameryka Północna

4 463

3 748

7 896

6 638

Ameryka Południowa

603

392

1 118

791

Azja

10 394

6 502

19 458

12 638

Afryka i Oceania

1 191

1 101

2 466

2 048

Łącznie

24 403

18 439

45 317

34 541