Construction Equipment Polska

Wzrost sprzedaży Volvo CE o 34% w 3. kwartale

Wzrost udziałów i sukcesywne odrabianie strat na rynkach azjatyckim i rosyjskim przełożyły się na znakomite rezultaty Volvo Construction Equipment w trzecim kwartale 2017 roku.

Wzrost udziałów w kluczowych segmentach w połączeniu ze skuteczną kontrolą kosztów i rosnącym popytem na większości rynków pozwoliły spółce Volvo Construction Equipment (Volvo CE) uzyskać wyjątkowo korzystne wyniki w trzecim kwartale 2017 roku. W okresie tym sprzedaż wzrosła o 34%, wartość zamówień o 45%, a wielkość dostaw o 48%, co przełożyło się na znaczną poprawę wyników finansowych.

Po korekcie uwzględniającej zmiany kursów walut sprzedaż netto w trzecim kwartale wzrosła o 34% — do 15 091 mln koron szwedzkich (SEK) (wobec 11 539 mln) . Odnotowano również ogromny wzrost zysku operacyjnego o 237%. Zysk ten wyniósł 2024 mln SEK wobec 601 mln w analogicznym okresie w 2016 roku. Oznacza to, że wskaźnik marży operacyjnej poszybował w górę, osiągając 13,4% (wobec 5,2%). Wyższa sprzedaż, zoptymalizowane wykorzystanie mocy produkcyjnych w systemie przemysłowym i zyski ze sprzedaży przedsiębiorstwa dealerskiego Volvo CE na rynku Wielkiej Brytanii korzystnie wpłynęły na rentowność spółki.

Wartość netto zamówień wzrosła w trzecim kwartale o 45% w porównaniu do analogicznego kwartału 2016 roku. To w głównej mierze zasługa wzrostu wartości zamówień w Chinach, a także rozwoju na rynkach innych krajów azjatyckich i Rosji. Liczba zrealizowanych dostaw wzrosła o 48% do 14 431 maszyn. 

Sytuacja na rynku

Do końca sierpnia wyniki na rynku europejskim poprawiły się o 15%, przede wszystkim za sprawą wzrostu w Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech. Sytuacja na rynku niemieckim jest nieco lepsza niż w zeszłym roku, podczas gdy na odradzającym się rynku w Rosji wzrost wyniósł 101%. W Ameryce Północnej wyniki polepszyły się o 7% w porównaniu z rokiem ubiegłym dzięki zwiększonemu zapotrzebowaniu na koparki, zarówno kompaktowe, jak i większe maszyny ogólnego przeznaczenia. Wzrost na rynku w Ameryce Południowej wynosi 6% względem zeszłego roku, jednak wyniki sprzedaży nadal stoją na bardzo niskim poziomie. W Azji (z wyłączeniem Chin) całkowita sprzedaż wzrosła o 12% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dzięki wychodzącemu z kryzysu sektorowi górnictwa odnotowano dalszy wzrost na rynkach w Indiach i Indonezji. Sprzedaż na rynku chińskim wzrosła o 74% w porównaniu z zeszłym rokiem. Tamtejsi klienci wybierają przede wszystkim koparki i duże ładowarki kołowe.

„Wyniki są bardzo zadowalające. Volvo CE świetnie sobie radzi z rosnącym popytem, zwiększając dostawy o 48%, co znajduje swoje wyraźne odzwierciedlenie w większych zyskach” — skomentował Martin Weissburg, prezes Volvo Construction Equipment. „Ponadto zdobywamy coraz więcej udziałów w rynkach, na których nasze produkty mają ugruntowaną pozycję”.

W minionym kwartale spółka Volvo CE wyprodukowała 75-tysięczne wozidło przegubowe. Spod skrzydeł Volvo wyszła przeszło połowa wozideł przegubowych, jakie kiedykolwiek powstały, a około 50 000 z nich nadal jest regularnie eksploatowanych na całym świecie.

Tabela 1

Volvo Construction Equipment, sprzedaż netto w podziale na rynki zbytu, w milionach koron szwedzkich (SEK).

Sprzedaż netto na rynek zbytu Trzeci kwartał Pierwsze dziewięć miesięcy
mln SEK 2017 2016 2017 2016
Europa 5 179 4 583 17 639 14 846
Ameryka Północna 3 013 2 476 9 736 8 258
Ameryka Południowa 464 400 1 263 955
Azja 5483 3 423 18 127 11 588
Pozostałe rynki 952 657 2999 1973
Łącznie 15 091 11 539 49 764 37 620