Construction Equipment Polska

Volvo CE odnotowuje spadek sprzedaży w trzecim kwartale

Po długim okresie wzmożonego popytu rynek nieco zwalnia, co prowadzi do spadku sprzedaży Volvo Construction Equipment o 4% w trzecim kwartale 2019 roku.

W trzecim kwartale 2019 roku zakończył się długi okres wzmożonego popytu na maszyny budowlane. Volvo Construction Equipment (Volvo CE) odnotowuje towarzyszący temu nieznaczny spadek sprzedaży i dochodów operacyjnych. Firma kontynuowała realizację działań badawczo-rozwojowych i, bazując na wynikach kwartalnych, zapowiedziała kolejny etap programu wdrażania na rynek autonomicznego wozidła z napędem elektrycznym. 

Sprzedaż netto w trzecim kwartale spadła o 4% — do 17 921 mln SEK (18 598). Dochód operacyjny również nieco się obniżył, wynosząc 2 180 mln SEK w porównaniu z 2 587 mln SEK w analogicznym okresie w 2018 roku. To przekłada się na marżę operacyjną równą 12,2% (13,9%). Na spadek rentowności złożył się szereg czynników powiązanych z marką, rynkiem i gamą produktów, jak również wzrost nakładów na działania badawczo-rozwojowe i kosztów sprzedaży.

Wartość netto zamówień spadła w trzecim kwartale o 9% w porównaniu do analogicznego kwartału w 2018 roku. Liczba zrealizowanych dostaw spadła o 2% do 16 460 maszyn.

Sytuacja na rynku

Do końca sierpnia wyniki na rynku europejskim poprawiły się o 4%, przede wszystkim za sprawą stabilnego wzrostu w Rosji, Niemczech i we Włoszech. Ameryka Północna odnotowała w minionym roku 7-procentowy wzrost będący pochodną popytu na duże koparki, wozidła i ładowarki kołowe. Wyniki w Ameryce Południowej polepszyły się o 10% dzięki wzrostowi na rynku w Brazylii. W Azji (z wyłączeniem Chin) całkowita sprzedaż spadła o 11% w porównaniu z ubiegłym rokiem, co odczuły wszystkie rynki. Natomiast rynek chiński urósł o 7% w stosunku do poprzedniego roku, po części w związku ze zwiększoną sprzedażą minikoparek.

„Po długoletnich trendach wzrostowych popyt na sprzęt budowlany słabnie”, komentuje Melker Jernberg, prezes Volvo CE. „Pomimo że wiele rynków odnotowuje spadek wysokiego jak dotąd wskaźnika sprzedaży, przewidujemy, że w dłuższej perspektywie wiele rynków branżowych odczuje potrzebę modernizacji infrastruktury”.

Pilotażowe wdrożenie autonomicznego wozidła elektrycznego

Ponadto firma Volvo CE ogłosiła podpisanie kontraktu na uruchomienie pierwszego programu pilotażowego, który obejmuje jej autonomiczne wozidło elektryczne. Testy zostaną przeprowadzone wraz z klientem Volvo CE, firmą Harsco Environmental w Szwecji. To kolejny krok na drodze do upowszechnienia w branży tej technologii.

Sprzedaż netto na rynek zbytu Trzeci kwartał   Pierwsze dziewięć miesięcy  
mln SEK 2019 2018 2019 2018
Europa 6.629 6.211 23.510 20.562
Ameryka Północna 3.556 3.843  14.104 11.739
Ameryka Południowa 703 580 1.915 1.698
Azja 6.137 6.724 26.002 26.209
Afryka i Oceania 895 1.240 3.359 3.706
Łącznie 17.921 18.598 68.889 63.915

Tabela 1. Volvo Construction Equipment, sprzedaż netto w podziale na rynki zbytu, w milionach koron szwedzkich (SEK).

WIĘCEJ INFORMACJI

Tiffany Cheng

Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Tel: +32 499 56 68 47
E-mail: tiffany.cheng@volvo.com

Brian O'Sullivan

SE10
London
Tel: +44 77 333 50307
E-mail: osullivan@se10.com