Construction Equipment Polska

3 narzędzia do optymalizacji całkowitych kosztów posiadania, o których wiedzieć powinien każdy klient Volvo

Całkowite koszty posiadania maszyny nie zależą wyłącznie od jej konstrukcji i jakości wykonania. Sposób wykorzystania i eksploatacji maszyny to główne czynniki decydujące o rentowności. Przedstawiamy kilka przeznaczonych dla klientów Volvo narzędzi, które zdecydowanie niwelują bieżące koszty.

1. Raporty Insight Report

Przygotowywane przez Volvo raporty Insight Report — na które składają się raporty o efektywności paliwowej, stanie technicznym i podsumowujące — ułatwiają interpretowanie złożonych danych telematycznych i pomagają klientom wykorzystywać je do optymalizacji całkowitych kosztów posiadania maszyny. Raporty, tworzone na potrzeby pojedynczych maszyn lub całej floty, informują o zużyciu paliwa, sposobie użytkowania, występujących alarmach czy zachowaniach operatorów. Dzięki temu klienci od razu widzą korzyści zapewniane przez maszyny, a uzyskiwane informacje pomagają im we wprowadzaniu konkretnych ulepszeń.

SiteSim

2. SiteSim

System SiteSim oblicza optymalną konfigurację rozwiązań w zakładzie klienta, tak aby ograniczać czas oczekiwania lub pracy na biegu jałowym oraz obniżać całkowite koszty posiadania do minimum. Po otrzymaniu informacji o rodzaju materiału, odległości między punktami załadunku i rozładunku oraz topografii terenu (uzyskanych z pomocą zdjęć i pomiarów 3D wykonanych przez drona) Volvo CE wskazuje modelową liczbę maszyn o odpowiednich mocach przerobowych, a także wytycza optymalne trasy, po których powinni poruszać się operatorzy. Wszystko to w oparciu o liczbę ton na godzinę i koszt za tonę. Tego rodzaju analizy są regularnie przeprowadzane w przemyśle wydobywczym. Natomiast Volvo CE oferuje wyjątkową możliwość realizacji kompleksowych symulacji również na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw.

Symulatory

3. Szkolenia operatorów

Firma Volvo CE i jej dealerzy oferują klientom wiele różnych szkoleń, dzięki którym operatorzy będą pracować w maksymalnie bezpieczny, wydajny i produktywny sposób. Korzyści z nich odniosą także doświadczeni operatorzy, którzy dowiedzą się, jak najlepiej używać najnowszych rozwiązań Volvo. Klienci, którzy zainwestują w szkolenia operatorów, szybko odczują ich pozytywne skutki — mniejsze zużycie paliwa, ogólne zwiększenie produktywności i obniżenie wydatków na konserwację. Wszystko to przekłada się na lepsze wyniki finansowe.

Maksymalizowanie rentowności

WIĘCEJ INFORMACJI

Anne Bast

Dyrektorka ds. marki, marketingu i komunikacji
Volvo Construction Equipment
Region sprzedaży: Europa / pozostałe kraje
E-mail: anne.bast@volvo.com
Tel.: +46735585906

Hannah Kitchener

SE10
Londyn
Tel.: +44 207 923 5863
E-mail: hannah.kitchener@se10.com