Construction Equipment Sverige

Volvo CE erbjuder skräddarsytt kundstöd för att nå målen för en minskning av koldioxidutsläppen

Det är endast möjligt att skapa en koldioxidfri framtid genom samarbete. I ett gemensamt åtagande för att minska sin miljöeffekt gör Volvo Construction Equipment (Volvo CE) det enklare för kunder att nå sina egna koldioxidminskningsmål med hjälp av anpassade planer.

Genom att utnyttja bredden på befintliga lösningar och tjänster, har Volvo CE utvecklat en steg-för-steg-metod med programmet för minskning av koldioxidutsläpp för att hjälpa kunder att uppnå sina egna mål för koldioxidneutralitet. Det finns ingen lösning som passar alla och varje kunds verksamhet är speciell. Det är därför som dessa anpassade lösningar erbjuder ett praktiskt sätt att göra betydande förbättringar av hur maskiner används på arbetsplatsen idag och i framtiden.

Niklas Nillroth, chef för hållbarhet och public affairs på Volvo CE, säger: ”Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar, och en av de viktigaste åtgärderna vi kan vidta är att hjälpa till att minska våra kunders koldioxidutsläpp. Det är livsviktigt att involvera alla och göra det enkelt att bidra som en del av det dagliga arbetet. Varje steg på vägen mot noll utsläpp räknas.”

”De tjänster vi använder bygger på årtionden av innovation här på Volvo CE, men för första gången sammanför vi dem nu i ett sammanhängande program som kan anpassas individuellt för att på bästa sätt passa kundernas behov.”

Minskning av koldioxidutsläpp i fyra steg

Programmet för minskning av koldioxidutsläpp är framtaget för att enkelt kunna integreras i kundernas planer, medan de nödvändiga lönsamhets- och produktivitetsnivåerna på samma gång upprätthålls. Det grundar sig på fyra enkla steg:

  1. Insikter – Volvo CE börjar med att förstå var kunden för närvarande står när det gäller koldioxidutsläpp och upprättar en baslinje att jämföra med. Med hjälp av telematiska data från anslutna maskiner, bestämmer Volvo CE koldioxidavtrycken för alla maskiner på arbetsplatsen – oavsett varumärke. En kartläggning av dessa uppgifter gör det möjligt för kunden att visualisera effekten av ändringar i koldioxidminskningar över tid.
  2. Analysera – Experterna på Volvo CE analyserar kundens maskindata och genomför en arbetsplatsstudie för att förstå hur materialflödet, flottans sammansättning och operatörens beteende påverkar utsläppen på deras anläggning(ar). Volvo CE illustrerar sedan var det går att göra förbättringar och vilka åtgärder som behöver vidtas för att minska CO2/ton. Genom att använda Volvo Site Simulation, kan experterna avslöja resultaten av dessa förbättringar för kunden för att hjälpa till att motivera till verklig förändring.
  3. Förbättra – Efter att ha identifierat de specifika åtgärder som krävs, hjälper Volvo CE kunden att implementera dem. Detta kommer att variera från kund till kund, men Volvo CE finns till hands för att hjälpa till med viktiga tjänster såsom Eco Operator-utbildning och andra effektiviseringstjänster, t ex Effektiva belastningsresultat – eller att planera en smidig övergång till elmaskiner.
  4. Ge stöd – I det här skedet kommer kunden redan att börja se resultat från sina insatser, både ekonomiskt och miljömässigt. Det slutliga steget för Volvo CE är emellertid att stödja dessa insatser genom att kontinuerligt övervaka koldioxidnivån över tid, säkerställa att förbättringarna minskar utsläppen och att kunderna inte faller tillbaka i sina gamla vanor. Volvo CE kommer också att leta efter nya sätt att minska koldioxidutsläppen ännu mer i framtiden.

Visar vägen. Tillsammans.

Detta kundprogram är ett av många initiativ som tagits fram av Volvo CE som ett steg mot den nödvändiga förändringen inom byggbranschen. Företaget har satt upp ett branschledande mål för att nå koldioxidneutralitet i värdekedjan senast 2040 – med en 50-procentig minskning av koldioxidutsläppen i dess egen verksamhet och en 30-procentig minskning av koldioxidutsläppen under produkternas användningsfas redan 2030.

2013 introducerade Volvo CE världens första koldioxidneutrala produktionsanläggning för byggutrustning i Borås i Sverige – där byggde man nyligen världens första fordon av fossilfritt stål - och erbjuder dessutom det största utbudet av elmaskiner som för närvarande finns att få.

Volvo CE uppmuntrar kunderna att ta reda på hur de kan förbättra sina ansträngningar att uppnå noll utsläpp eller ta första steget i sin hållbarhetsresa idag genom att kontakta deras lokala återförsäljare eller besöka vårt CO2 reduceringsprogram.

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Kommunikationschef
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion Europa/internationellt
E-post: anne.bast@volvo.com
Telefon: 0735585906