Endringen starter her – tid for aksjon

"Hvis jeg var voksen, ville jeg ha brydd meg mye mer om miljøet enn voksne gjør i dag. Vi må gjøre verden bedre! Jeg er redd for at jeg en dag ikke skal kunne leke i skogen lenger." Disse ordene fra syvåringen Siri Riutta uttrykker en bekymring som hun deler med millioner av barn over hele verden.

Endringen starter

Som for Siri føles det naturlig for den yngre generasjon å engasjere seg i miljøet. Når de etterlyser aksjon fra den eldre generasjonen – som i dag har makten til å bestemme hvordan klimaendringene skal bekjempes – så gjenspeiler det et ekte engasjement. Vi i Volvo Construction Equipment (Volvo CE) lytter og er klar over at vi spiller en viktig rolle som drivkraft for endringene som trengs. Ikke bare det: det er noe vi skylder Siri og fremtidige generasjoner. Vi er sannsynligvis den siste generasjonen som virkelig kan påvirke situasjonen og bygge den verdenen vi ønsker å leve i, i stedet for å ta til takke med den verdenen vi ender opp med.

Carl Slotte, sjef for salgsregion Europa, kommenterer behovet for endringer. "For det første er jeg ekstremt stolt over å arbeide for et selskap som Volvo CE, som har ambisiøse og konkrete bærekraftmål. Som et av de ledende selskapene innen vår næring har vi et ansvar, og det tar vi på alvor. Klimamålene våre er klare: fra 2040 skal alle kjøretøyene i hele Volvo Group være 100 % frie for fossilt drivstoff, og vi skal ha netto null utslipp av drivhusgasser i verdikjeden.

For å tilrettelegge og skape en plattform for å snakke frem budskapet om endringer lanserer Volvo CE i dag en ny markedsføringskampanje, "Endringen starter her". Dette nye markedsføringsinitiativet har to hovedformål. Det første er å lede an og skape fremdrift i endringene innen viktige områder som bærekraft, elektromobilitet og tjenester, og å oppfordre alle som er involvert i virksomheten vår til å bli med og gå til aksjon. Det andre er å vise kundene hvordan vi forvandler næringen vår gjennom tilbudet vårt innen disse tre nøkkelområdene – samtidig som vi gir dem den samme gode opplevelsen av budskapsformidlingen uansett om de er i kontakt med oss gjennom en virtuell eller en fysisk plattform. Det er nettopp det konseptet omnikanal dreier seg om.

I fjor kunngjorde Volvo CE at selskapet hadde til hensikt å ta i bruk en ny metode for markedsføringsinitiativ basert på konseptet omnikanal. Det vil gjøre det mulig for oss å holde kontakten med kunder, forhandlere og andre involverte parter gjennom en kombinasjon av virtuelle og fysiske arrangementer. Selv om utfordringene vi står overfor, tvinger oss til å samarbeide tettere med andre, er det rett og slett ikke praktisk mulig eller bærekraftig å basere alt dette på fysisk tilstedeværelse. Derfor lanserer vi en spennende ny virtuell plattform samtidig som vi tilbyr alle involverte parter flere forskjellige muligheter å holde kontakten med oss på. Volvo Days, selve flaggskipet blant våre arrangementer for utvikling av kundeforhold, og som foregår i Eskilstuna i Sverige i juni, vil for eksempel åpne både for fysisk og virtuell deltakelse og opplevelse av det vi har å tilby. Digitale og fysiske opplevelser knyttet sammen på en måte som ikke er blitt gjort før – kombinert med en rød tråd av bærekraft, elektromobilitet og tjenester.

Endringen starter her 03

Carl Slotte

Bærekraft er paraplyen for hele den strategiske agendaen vår, der klart definerte, vitenskapsbaserte mål legger grunnlaget for vår fremtidige utvikling. Elektrifisering er en av nøklene for å drive frem en fossilfri næring i tiden som kommer. Volvo CE tilbyr i dag markedets største utvalg av elektriske kompakte maskiner, og vi har en klar fremdriftsplan for å videreutvikle og utvide det elektriske tilbudet vårt fra kompakte maskiner til tunge maskiner. Et annet bevis på vår helhjertede satsing på elektrifisering er partnerskapet med FIAs verdensmesterskap i rallycross, som gir oss en global plattform for å demonstrere hvilket potensial som ligger i elektrisk kraft i forskjellige næringer.

Gjennom tjenestene våre har vi mulighet til å hjelpe kundene å maksimere produktiviteten og effektiviteten på anleggsområdene. Vårt nylig lanserte CO₂-reduksjonsprogram er bare ett eksempel på hvordan vi forsøker å hjelpe kunder å takle karbonfotavtrykket, og vi jobber stadig med å videreutvikle tjenestene og løsningene vi tilbyr.

Sammen har vi har en reell mulighet til å gjøre noe som monner, og til å bygge den verdenen vi ønsker å leve i – for oss, for Siri og for fremtidige generasjoner, kunder, leverandører og beslutningstakere. Sammen skal vi klare det! Endringen starter her.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Anne Bast

Leder for merkevare, markedsføring og kommunikasjon
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa / Internasjonal
E-post: anne.bast@volvo.com