Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Volvo CE tilbyder skræddersyet support for kunder, så de kan nå deres kulstofreduktionsmål

Det er kun muligt at skabe en kulstoffri fremtid gennem samarbejde. Via en delt forpligtelse til at reducere sin miljøindvirkning gør Volvo Construction Equipment (Volvo CE) det nemmere for kunderne at nå deres egne kulstofreduktionsmål med personaliserede planer.

Volvo CE har udnyttet omfanget af sine eksisterende løsninger og tjenester til at udvikle en trinvis tilgang med CO2 -reduktionsprogrammet til at hjælpe kunderne med at realisere deres unikke mål hen mod kulstofneutralitet. Der findes ingen enkelt løsning, som passer til alle, og hver eneste kundes forretning har sine egne særpræg. Det er derfor, disse skræddersyede løsninger tilbyder en praktisk fremgangsmåde til at foretage betydelige forbedringer på stedet i dag og i fremtiden.

Niklas Nillroth, chef for bæredygtighed og offentlige affærer hos Volvo CE, siger: "Klimaændring er en af de største udfordringer i vores tid, og en af de vigtigste handlinger vi kan udføre, består i at hjælpe med at reducere vores kunders emissioner. Det er afgørende at få alle involveret og at gøre det nemt at bidrage som en del af ens daglige arbejde. Hvert eneste trin på vejen til netto nul tæller”.

"De tjenester vi bruger, er bygget på årtiers innovation her hos Volvo CE, men nu bringer vi dem for første gang sammen i ét sammenhængende program, som kan skræddersys individuelt til at passe vores kunders behov bedst muligt".

CO2-reduktion i fire trin

CO2 -reduktionsprogrammet er udviklet til nemt at kunne integreres i kundens planer og samtidig bevare de nødvendige niveauer af rentabilitet og produktivitet, og det er baseret på fire enkle trin:

  1. Indsigter – Volvo CE starter med at forstå, hvor kunder aktuelt befinder sig, hvad kulstofemissioner angår, og etablere en grundlinje til at sammenligne med. Ved hjælp af telematikdata fra tilsluttede maskiner bestemmer Volvo CE CO2-fodsporet for alle maskiner på stedet – uanset mærke. Ved at kortlægge disse data kan kunden derpå visualisere indvirkningen af ændringer i kulstofreduktionen over tid.
  2. Analysere – Eksperterne hos Volvo CE analyserer kundens maskindata og udfører en undersøgelse af stedet for at forstå, hvordan materialeflow, flådekomposition og operatøradfærd indvirker på emissionerne på stedet/stederne. Volvo CE illustrerer derpå, hvor der kan foretages forbedringer, og hvilke handlinger der skal foretages for at reducere CO2/ton. Ved hjælp af Volvo Site Simulation åbenbarer eksperterne indvirkningen af disse forbedringer for kunderne for at hjælpe med at motivere virkelige ændringer.
  3. Forbedre – Efter at have identificeret de specifikke handlinger, der er nødvendige, hjælper Volvo CE kunden med at implementere dem. Dette vil variere fra kunde til kunde, men Volvo CE står til rådighed til at støtte dem med vigtige tjenester som f.eks. Øko-operatøruddannelse og andre effektivitetstjenester såsom Effektiv aflæsning eller planlægning af en jævn overgang hen mod elektriske maskiner.
  4. Opretholde – På dette stadium vil kunden allerede begynde at se belønningerne for sine anstrengelser, både økonomisk og miljømæssigt. Det endelige trin for Volvo CE består dog i at understøtte disse anstrengelser ved kontinuerligt at overvåge CO2-niveauet over tid for at sikre, at forbedringerne reducerer emissionerne, og at kunderne ikke falder tilbage til gamle vaner. Volvo CE vil også søge efter nye måder at reducere emissionerne endnu mere på i fremtiden.

Viser vejen. Sammen.

Dette kundeprogram er et af mange initiativer udtænkt af Volvo CE hen mod den nødvendige transformation i byggebranchen. Virksomheden har sat sig det brancheledende mål at nå en netto nulværdikæde for drivhusgasemissionerne senest i 2040 – med 50 % reduktion i CO2 -emissioner i sine egne operationer og en 30 % reduktion i CO2-emissioner på tværs af produktbrug allerede i 2030.

I 2013 introducerede Volvo CE verdens første kulstofneutrale produktionsfacilitet for bygge- og anlægsmateriel i Braås i Sverige – som for nylig byggede verdens første køretøj fremstillet af fossilfrit stål – og den tilbyder desuden aktuelt det største udbud af elektriske maskiner.

Volvo CE opmuntrer kunderne til at finde ud af, hvordan de kan øge deres anstrengelser på at nå netto nul eller tage det første trin på deres vej hen mod bæredygtighed ved at kontakte deres lokale forhandler eller besøge Volvo CO2-reduktionsprogrammet.

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Anne Bast

Chef for mærke, markedsføring og kommunikation
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa/International
Email: anne.bast@volvo.com