Construction Equipment Suomi

Volvo CE tarjoaa räätälöityä tukea asiakkaille hiilipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamiseksi

Hiilettömän tulevaisuuden saavuttaminen on mahdollista vain tekemällä yhteistyötä. Sitoutuessaan vähentämään ympäristövaikutuksiaan Volvo Construction Equipment (Volvo CE) helpottaa asiakkaidensa omien hiilipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamista räätälöidyillä suunnitelmilla.

Olemassa olevien ratkaisujensa ja palvelujensa kirjoa hyödyntäen Volvo CE on kehittänyt vaihe vaiheelta etenevän lähestymistavan CO2-päästöjen vähentämiseksi auttaakseen asiakkaita saavuttamaan omat tavoitteensa matkalla kohti hiilineutraaliutta. Mitään yleisratkaisua ei ole olemassa ja jokaisen asiakkaan liiketoiminta on omanlaistaan, joten nämä räätälöidyt ratkaisut ovat käytännöllinen tapa tehdä huomattavia parannuksia siihen, miten koneita käytetään työmaalla tänään ja tulevaisuudessa.

Volvo CE:n kestävän kehityksen ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Niklas Nillroth sanoo: "Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista haasteista, ja yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, joihin voimme ryhtyä, on auttaa asiakkaitamme vähentämään päästöjään. Meidän on saatava kaikki mukaan tähän työhön ja helpotettava siihen osallistumista osana päivittäistä työskentelyä. Jokainen askel matkalla kohti nettonollaa on tärkeä."

"Käyttämämme palvelut on kehitetty vuosikymmenien innovoinnin tuloksena täällä Volvo CE:ssä, mutta nyt olemme ensimmäistä kertaa yhdistämässä ne yhteen yhtenäiseen ohjelmaan, joka voidaan räätälöidä vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla yksittäisten asiakkaidemme tarpeita."

CO2-päästöjen vähentäminen neljässä vaiheessa

CO2-päästöjen vähennysohjelma on suunniteltu helpoksi integroida asiakkaan suunnitelmiin kannattavuuden ja tuottavuuden kärsimättä, ja se koostuu neljästä yksinkertaisesta vaiheesta:

  1. Kokonaiskuva – Volvo CE muodostaa aluksi käsityksen siitä, mikä asiakkaan hiilipäästöjen tilanne on, ja määrittää lähtötason myöhempää vertailua varten. Yhdistettyjen koneiden telematiikkatietoja käyttäen Volvo CE määrittelee kaikkien työmaan koneiden CO2-jalanjäljen – merkistä riippumatta. Näiden tietojen kartoittaminen auttaa asiakasta hahmottamaan hiilipäästöjen vähennykseen tähtäävien muutoksien vaikutukset ajan mittaan.
  2. Analysointi – Volvo CE:n asiantuntijat analysoivat asiakkaan koneiden tiedot ja tekevät työmaaselvityksen sen ymmärtämiseksi, miten materiaalivirrat, kaluston koostumus ja kuljettajien toiminta vaikuttavat työmaan/työmaiden päästöihin. Volvo CE havainnollistaa sitten, mitä parannuksia on tehtävissä ja mihin toimiin on ryhdyttävä tonnikohtaisten CO2-päästöjen vähentämiseksi. Volvo Site Simulation-työkalua käyttäen asiantuntijat selvittävät asiakkaalle näiden parannusten vaikutukset motivoiden tätä tekemään todellisia muutoksia.
  3. Parannukset – Määritettyään tarvittavat toimenpiteet Volvo CE auttaa asiakastaan toteuttamaan ne. Toteutus vaihtelee asiakkaasta toiseen, mutta Volvo CE tulee tukemaan asiakkaita sellaisilla keskeisillä palveluilla kuin Eco-kuljettajakoulutus ja muilla tehokkuuspalveluilla, joihin kuuluu muun muassa Efficient Load Out – tai auttaa suunnittelemaan sujuvan siirtymisen sähkökäyttöisiin koneisiin.
  4. Ylläpito – Tässä vaiheessa asiakas alkaa nähdä ponnistelujensa hyödyt, sekä taloudelliset että ympäristöön liittyvät. Viimeisessä vaiheessa Volvo CE kuitenkin tukee näiden ponnistelujen jatkumista valvomalla CO2-tasoa jatkuvasti ajan mittaan varmistaakseen sen, että parannukset vähentävät päästöjä eivätkä asiakkaat luisu takaisin vanhoihin tottumuksiinsa. Volvo CE etsii myös uusia tapoja vähentää päästöjä entisestään tulevaisuudessa.

Edelläkävijä. Yhdessä.

Tämä asiakasohjelma on yksi monista aloitteista, joita Volvo CE on laatinut edistääkseen tarvittavia muutoksia rakennusteollisuudessa. Yhtiö on asettanut itselleen toimialan johtavan tavoitteen saavuttaa kasvihuonekaasujen nettonollan arvoketjussa vuoteen 2040 mennessä – tavoitteenamme on vähentää CO2-päästöjä omassa toiminnassamme 50 % ja tuotteidemme käytössä 30 % jo vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2013 Volvo CE esitteli maailman ensimmäisen hiilineutraalin rakennuskonetehtaan Ruotsin Braåsissa – jossa valmistettiin hiljattain maailman ensimmäinen fossiilittomasta teräksestä valmistettu ajoneuvo – ja joka tarjoaa lisäksi tämän hetken suurimman valikoiman sähkökäyttöisiä koneita.

Volvo CE rohkaisee asiakkaita selvittämään, miten he voivat voimistaa ponnistelujaan nettonollan saavuttamiseksi tai ottaa ensimmäisen askeleen matkallaan kohti kestävää kehitystä ottamalla yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjäänsä tai tutustumalla Volvon CO2-päästöjen vähennysohjelmaan.

LISÄTIETOA

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com