Construction Equipment Suomi

Oikeudellinen huomautus

Tekijänoikeudellinen huomautus

Verkkosivujen sisältö on tekijänoikeudellisesti suojattu ja sisällön omistaa AB Volvo (publ.) (tai sen tytäryhtiöt missä niin osoitettu ja/tai lisenssin haltijat), SE-405 08 Göteborg, Ruotsi. Kaikki oikeudet pidätetään.

Verkkosivujen tietoja, sisältäen mutta ei siihen rajoittuen, tekstin, kuvat ja äänen, ei saa, paitsi ehdottomasti yksityiseen tarkoitukseen tai missä toisin osoitetaan, jäljentää, siirtää, jakaa eteenpäin tai tallentaa ilman AB Volvon (publ) antamaa edeltävää kirjallista lupaa. Verkkosivujen sisällön muuttaminen on ehdottomasti kielletty.

Jotkut verkkosivujen osat sisältävät kuvia, joiden toimittajilla on niihin tekijänoikeus.

Tavaramerkit
Jos ei toisin ilmoiteta, verkkosivuilla esitetyt merkit, yritysten logot ja symbolit, kuten esimerkiksi alla oleva symboli, ovat Volvo Trademark Holding AB:n ja/tai AB Volvo (publ):n (tai sen tytäryhtiöiden) omistamia tavaramerkkejä.

Ei takuita eikä lupauksia
TÄLLÄ VERKKOSIVULLA ANNETUT TIEDOT JULKAISTAAN "SELLAISINA KUIN NE OVAT". VOLVO GROUP EI MISSÄÄN TILANTEESSA VASTAA MISTÄÄN TÄMÄN TAI MUUN VERKKOSIVUN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUNEESTA VAHINGOSTA, VAIKKA SILLE ILMOITETTAISIIN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA ETUKÄTEEN.

Volvo Group ei anna mitään takuita ja/tai lupauksia koskien mitä tahansa muita verkkosivuja, joihin voit päästä käsiksi tämän sivuston kautta. Tällaiset takuut ja/tai lupaukset ovat mukana vain sopivuussyistä eivätkä merkitse, että Volvo Group hyväksyisi tai ottaisi kantaakseen mitään vastuuta tällaisten verkkosivujen sisällöstä. Lisäksi, sinun on itse huolehdittava varotoimista varmistaaksesi että se mitä valitset käyttöösi ei sisällä viruksia, matoja, Troijan hevosia tai muita tuhoisia ohjelmia.

Näiden verkkosivujen tiedot voivat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä.

Tällä verkkosivulla olevia tietoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilman edeltävää ilmoitusta tai velvoitetta.

Verkkosivuilla julkaistut tiedot voivat sisältää viitteitä tai ristiviitteitä Volvo Group -tuotteisiin, palveluihin jne., joista ei ole ollut ilmoituksia sinun maassasi tai jotka eivät ole saatavissa sinun maassasi. Tällaisten tietojen tarkkuutta ei voida taata, erityisesti koska muutokset, määrätyt vaatimukset tai saatavuus vaikuttavat näihin tietoihin, eivätkä tällaiset viitteet merkitse, että Volvo Group aikoo tuoda markkinoille näitä tuotteita, palveluja ym. sinun maassasi. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjääsi saadaksesi täydelliset tiedot tuotteista, palveluista jne., jotka voivat olla sinun saatavissasi ja tilattavissasi.

Kommentit, kysymykset tai ehdotukset
Huomaa, että kaikki tiedot, pyytämättä tehdyt ehdotukset, ideat tai muut lähetteet käsitellään ei-luottamuksellisina ja ilman omistusoikeutta olevina. Lähettämällä mitä tahansa tietoja tai materiaalia, myönnät AB Volvolle (publ) ja Volvo Group'ille rajoittamattoman, peruuttamattoman luvan käyttää, jäljentää, esittää, toteuttaa, muuttaa, siirtää tai jakaa edelleen tätä materiaalia tai tietoja, ja sinä myös hyväksyt että AB Volvo (publ) ja Volvo Group voivat vapaasti käyttää ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikkaa jonka lähetät meille mihin tahansa tarkoitukseen.

Verkkosivulta ladattavissa olevat ohjelmistot
Kaikki ohjelmistot, jotka ovat ladattavissa näiltä verkkosivuilta ("Ohjelmisto"), ovat AB Volvon (publ) (tai jonkin sen sisaryhtiön) ja/tai ohjelmiston toimittajien tekijänoikeudellisesti suojaamia.

Ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen mukana mahdollisesti tulevissa ehdoissa määritetään ohjelmistojen käyttöä koskevat asiat ("Käyttöoikeussopimus"). Ellei käyttöoikeussopimuksen ehdoissa muuta mainita, ohjelmisto on tarkoitettu ladattavaksi ainoastaan loppukäyttäjien käyttöön. Tämän ohjelman kopiointi tai jakelu lisenssisopimuksen vastaisesti saattaa johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

EDELLÄ MAINITUN LISÄKSI OHJELMISTON KOPIOIMINEN TAI JÄLJENTÄMINEN MIHIN TAHANSA MUUHUN PALVELIMEEN TAI PAIKKAAN JÄLJENTÄMIS- TAI UUDELLEENJAKELUTARKOITUKSISSA ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY. OHJELMISTON OLETETTU TOIMINNALLISUUS TAATAAN, ELLEI MUUTEN MAINITA, KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAISESTI. ELLEI KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA MUUTA MAINITA, VOLVO GROUP SANOUTUU TÄTEN IRTI KAIKISTA OHJELMISTOON LIITTYVISTÄ TAKUISTA JA EHDOISTA, MUKAAN LUKIEN JULKILAUSUMATTOMAT TAKUUT JA EHDOT, JOTKA KOSKEVAT TUOTTEEN SOVELTUVUUTTA MYYTÄVÄKSI, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUTTA JA OIKEUDENLOUKKAUKSEN VÄLTTÄMISTÄ. 

Yhteydenotot
Jos sinulla on kysyttävää edellä olevista tiedoista, ota yhteyttä AB Volvoon (publ) pääkonttorin yhteydenottosivun kautta.

Tammikuu 2012