Construction Equipment Polska

Wzrost sprzedaży o 23% w 1. kwartale dzięki dobrym wynikom

Dzięki znacznemu ożywieniu rynku w drugiej połowie zeszłego roku — przede wszystkim w wyniku dużej aktywności w obszarze infrastruktury i działalności budowlanej — firma Volvo Construction Equipment (Volvo CE) odnotowała wyraźny wzrost ogólnego popytu w 1. kw. 2021 r. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ponadto o 73% wzrosła liczba realizowanych zamówień.

Popyt w Chinach — największym na świecie rynku maszyn budowlanych — jest znacznie wyższy z powodu inwestycji w infrastrukturę publiczną. Chińskie inwestycje, wraz ze wzrostem sprzedaży obejmującym wszystkie globalne rynki i segmenty, pomogły Volvo CE zniwelować zeszłoroczne negatywne skutki pandemii Covid-19, o czym świadczą wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 r. Liczba zrealizowanych dostaw również wzrosła w 1. kwartale — o 53% — o czym zadecydowała wyższa sprzedaż we wszystkich regionach (wśród których na pierwszym miejscu ponownie plasują się Chiny).

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 r. sprzedaż netto w firmie Volvo CE wzrosła o 23% do 24 742 mln SEK (w 1. kw. 2020 r. było to 20 148 mln SEK). To nieco więcej niż w przypadku analogicznego okresu w 2019 r., zanim uderzyła pandemia. Firma odnotowała także wzrost zysku operacyjnego do 3 822 mln SEK z poziomu 2 678 mln SEK w analogicznym okresie roku 2020. Zwiększona produkcja maszyn i zoptymalizowane wykorzystanie mocy produkcyjnych w systemie przemysłowym, cięcia kosztów i wzrost zysków z oferowanych usług przełożyły się na wyższe dochody, jednak wpływ na nie miała również niekorzystna kompozycja sprzedaży. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w wysokości wskaźnika marży operacyjnej, który osiągnął 15,4% wobec 13,3% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Oprócz licznych inwestycji infrastrukturalnych na wzrost liczby realizowanych zamówień o 73% w 1. kw. 2021 r. wpłynęły także niskie poziomy zapasów u dealerów i konieczność ich uzupełnienia. W przeciwieństwie do przewidywanego spowolnienia i niepewności, związanych z zeszłorocznym wybuchem pandemii Covid-19, liczba dostaw we wszystkich regionach wzrosła. Zapotrzebowanie na maszyny duże i średnie było większe niż na maszyny kompaktowe.

Sytuacja na rynku

Pomimo rosnącego ogólnego popytu na wszystkich rynkach sytuacja w Europie na początku roku rozwijała się powoli z powodu obostrzeń epidemicznych wprowadzonych na kluczowych rynkach, takich jak Francja czy Niemcy. Od tamtej pory rynek europejski nabrał jednak rozpędu. Chociaż wartość netto realizowanych zamówień wzrosła o 87% za sprawą dużego zapotrzebowania w drugiej połowie kwartału, to jednak wskaźnik ogólnego rozwoju rynku w Europie spadł o 9%. W porównaniu do kiepskiej sytuacji rynkowej Volvo CE na chińskim rynku w 1. kw. 2020 r., spowodowanej pandemią Covid-19, w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2021 r. zdążyła się ona poprawić o 142%. Rynek azjatycki (z wyłączeniem Chin) również rozpoczął rok pomyślnie, odnotowując wzrost o 16%, widoczny przede wszystkich na głównych rynkach (Indie, Korea i Azja Południowo-Wschodnia). Zwiększony popyt na towary zadecydował także o rozwoju rynku południowoamerykańskiego, który wzrósł o 41% w stosunku do poziomu z ubiegłego roku. Z kolei w Ameryce Północnej prognozowane inwestycje w infrastrukturę publiczną pozytywnie nastrajają klientów, co przekłada się na 7-procentowy wzrost w porównaniu z 1. kw. 2020 r.

Melker Jernberg, prezes Volvo CE, stwierdza: „Rosnący popyt w pierwszym kwartale tego roku, któremu towarzyszy wzrost sprzedaży we wszystkich regionach i na wszystkich rynkach, podnosi na duchu. Wiemy już, że przetrwaliśmy okres trudny z perspektywy naszych klientów i pracowników oraz całej branży, teraz zaś zaczynamy obserwować pobudzenie. W wielu krajach odnotowujemy kolejne inwestycje w modernizację infrastruktury. Naszym zdaniem ten trend utrzyma się w przyszłości. Ponadto intensyfikacja działalności budowlanej ma miejsce w wielu innych sektorach. Wszystko to przyczynia się do zwiększania zapotrzebowania na nowe maszyny i usługi, przekładając się na wyraźny wzrost realizowanych dostaw i zamówień w pierwszym kwartale”.

Tabela 1. Volvo Construction Equipment, sprzedaż netto w podziale na rynki zbytu, w milionach koron szwedzkich

Sprzedaż netto na rynek zbytu

Pierwsze trzy miesiące

 

mln SEK

2021

2020

Zmień

Europa

7,263

6,477

12%

Ameryka Północna

4,297

3,711

16%

Ameryka Południowa

674

559

21%

Azja

11,319

8 403

35%

Afryka i Oceania

1,189

998

19%

Łącznie

24,742

20,148

23%

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Anne Bast

Dyrektorka ds. marki, marketingu i komunikacji
Volvo Construction Equipment
Region sprzedaży: Europa / pozostałe kraje
E-mail: anne.bast@volvo.com