Construction Equipment Polska

System Load Assist mobilizuje operatorów ładowarek kołowych do wydajniejszej pracy

Nowa aplikacja Operator Coaching, przeznaczona dla interfejsu Volvo Co-Pilot, podpowiada operatorom ładowarek kołowych, jak pracować wydajniej.

Operator Coaching Load Assist

Najnowszą wersję systemu Load Assist od Volvo CE udoskonalono o nową aplikację Operator Coaching. Pomaga ona operatorom ładowarek kołowych Volvo — od L110H do L260H — pracować wydajniej dzięki przekazywanym w czasie rzeczywistym informacjom, które pozwalają ocenić, jak podejmowane działania przekładają się na wyniki. Zasada, na jakiej się opiera, przypomina nieco próby bicia rekordu w grze komputerowej. Aplikacja Operator Coaching pozwala operatorom wyznaczać cele i zadania sprzyjające ciągłemu zwiększaniu wydajności.

 

Idealne współdziałanie maszyny i operatora

Najnowsze maszyny Volvo CE są standardowo wyposażone w szereg inteligentnych funkcji. Jednak operatorzy mogą łatwo ich nie zauważyć albo nie wiedzieć, kiedy najlepiej z nich korzystać. Aplikacja Operator Coaching przekazuje natychmiastową informację zwrotną na temat działań operatora — obejmującą m.in. czas pracy na biegu jałowym wobec łącznego czasu pracy, używanie hamulców na określonym dystansie, położenie przepustnicy czy używanie sprzężenia mechanicznego (lock-up) na określonym dystansie. Ponadto na 10-calowym ekranie Volvo Co-Pilot w wysokiej rozdzielczości system sugeruje również, jak osiągać większą wydajność. Podpowiedzi takie jak „Włącz układ zawieszenia wysięgnika”, „Odejmij gazu” czy „Włącz sprzężenie mechaniczne (lock-up)” pomagają operatorom optymalizować spalanie paliwa i ograniczać zużycie maszyny. Aplikacja Operator Coaching w systemie Load Assist

 

Dzięki możliwości stworzenia nawet 40 indywidualnych profili operatorzy mogą pozyskiwać informacje o wcześniej osiąganych wynikach i ustawiać cele dla bieżącej zmiany. Na ich podstawie opracowywany jest graficzny wykres wydajności, który pozwala śledzić tendencje wzrostowe w pracy poszczególnych operatorów.

 

Więcej możliwości to więcej korzyści

Nowa funkcja Operator Coaching jest dopełnieniem znanego już Pokładowego systemu ważenia, który służy do ładowania optymalnej ilości materiału bez orientacyjnego szacowania. Dzięki pozyskiwanym w czasie rzeczywistym informacjom o obciążeniu ładunkiem (z dokładnością do +/- 1%) pozwala on uniknąć przeładowania, niedoładowania, ponownego ważenia i niepotrzebnego oczekiwania. System rejestruje wszystkie dane o ładunku za pośrednictwem czujników nacisku i położenia, a następnie prezentuje je na wyświetlaczu Volvo Co-Pilot. Po zakończeniu załadunku dane produkcyjne są przechowywane w pamięci wyświetlacza, gotowe do eksportowania do portalu w chmurze lub za pomocą nośnika pamięci USB. Rozwiązanie zaprojektowano z myślą o różnych typach łyżek. Współpracuje też z osprzętem widłowym i chwytakami.

Aplikacja Operator Coaching w systemie Load Assist