Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Den emissionsfri Volvo L25 Electric beviser sit værd som partner ved affaldshåndtering og genanvendelse

Volvo L25 Electric læssemaskinen har bevist, at den har effekten til at reducere både omkostninger og CO2 i en overbevisende demonstration på to affalds- og genanvendelsesanlæg, hvor den hjælper kunderne med at indfri deres vision om en mere cirkulær økonomitilgang.

Volvo CE L25 Electric

• L25 Electric læssemaskinen fra Volvo Construction Equipment (Volvo CE) blev sat på prøve på to energi- og miljøgenanvendelsesanlæg i Eskilstuna i Sverige.
• Partnerskabet, som varede i fire uger, testede maskinen på en række forskellige anvendelsesområder inden for affaldshåndtering og genanvendelse som en del af Volvo CE's målsætning om at levere en fremragende elektrisk ydelse på tværs af alle segmenter.
• Det er denne unikke partnerskabstilgang, der sætter Volvo CE i stand til at føre an i overgangen hen mod konstruktionen af nul emissioner.

Volvo L25 Electric læssemaskinen – en ud af en række af kompakte elektriske maskiner fremstillet af Volvo CE – blev sat på prøve på to energi- og miljøgenanvendelsesanlæg i Eskilstuna over en periode på fire uger. I samarbejde med forhandleren Swecon arbejdede nul-emissionsmaskinen på et sorteringsanlæg i genanvendelsesdepotet i Lilla Nyby i to uger, før den fortsatte til en overførselsstation uden for det nærliggende indkøbscenter ReTuna – verdens første klima-smarte butikscenter, som kun sælger genanvendte eller brugte varer. 

L25 Electric blev afprøvet ved alle hastigheder på depoterne med forskellige opgaver såsom rengøring af jordoverflader og sortering og løft af genanvendte eller donerede varer, og den håndterede med lethed udfordringen takket være en række nemt udskiftelige redskaber – blandt andet en planeringsskovl, avancerede hydraulikgafler og en Holms fejer. Og alt sammen blot med en indbygget (AC) oplader til at levere effekten.

Gustav Boberg, Segmentchef fra Volvo CE, sagde: “Det var et privilegium at arbejde sammen med ligesindede partnere som Eskilstuna energi og miljø og ReTuna på dette projekt. Kun ved at arbejde sammen kan vi sikre, at der benyttes mere bæredygtige løsning i hele værdikæden. Og ved at dele vores erfaringer håber vi på at kunne inspirere andre til at se, hvordan vores elektriske løsninger kan hjælpe dem med at opfylde deres egne bæredygtighedsmål”.

Volvo CE L25 ElectricL25 Electric bliver afprøvet ved alle hastigheder på to affalds- og genanvendelsesdepoter med flere forskellige opgaver i Eskilstuna, Sverige, i en række forskellige opgaver

Vi tager springet

Ikke blot satte både kunder og operatører pris på maskinens ydelser, men den gav også velkomne besparelser. I løbet af den to-ugers periode sparede brugen af blot én elektrisk maskine 250 kg CO2, hvilket svarer til mindst 6 tons CO2, som potentielt kunne blive sparet hen over en travl 6-måneders sæson på dette anvendelsesområde. L25 Electric gav ikke bare en CO2-reduktion for de to anlæg, men leverede også en besparelse på 86-87 % i energiomkostninger på begge centre, idet omkostningerne til opladning udgør blot en brøkdel af, hvad det koster at drive en tilsvarende maskine på diesel. 

Faktisk viste den sig at være så effektiv til at levere den samme enestående ydelse som dens dieselmodpart – men med den yderligere fordel med lav støj, nul emissioner og et mere komfortabelt arbejdsmiljø – at den også fik nye fans over på sin side.

Operatør Amanda Sihvonen sagde, at hun nu i allerhøjeste grad ville være tilbøjelig til at anbefale L25 Electric til kolleger efter prøveperioden. Hun tilføjede: “I starten, da jeg opdagede, at vi skulle afprøve elektriske maskiner, var jeg virkelig skeptisk – men jeg skiftede fuldstændig mening efter at have kørt maskinen”. Hun har også tillid til, at maskinen har tilstrækkelig batterieffekt til at få arbejdet gjort hver dag og tror på, at den giver lige så stor ydeevne og driftssikkerhed som et dieselalternativ.

Volvo CE L25 ElectricOperatøren Amanda Sihvonen er en overbevist tilhænger af elektrisk drift efter denne demonstration i praksis.

At få operatør-feedback var et vigtigt formål med projektet, ikke blot hvad angår maskinernes ydeevne, men også vedrørende brugen af redskaber, for at sikre den optimale fleksibilitet og rådighedstid fra elektriske løsninger. Den indsigt, som vi har opnået ved dette projekt, vil hjælpe med at udforme fremtidige tilbud. 

En anden fordel, som operatørerne fremhævede, var den næsten lydløse drift af L25 Electric, som gør det nemmere for eksempel at stoppe og tale med besøgende.

En cirkulær økonomi

Elektriske maskiner er ideelt egnede til anvendelse inden for blandt andet affaldshåndtering og genanvendelse, idet de hjælper med at levere en mere bæredygtig måde at arbejde på, som matcher de miljømæssige ambitioner og driften på netop dette område. Det er en cirkulær økonomitilgang, som modsvarer selve Volvo CE's ambitioner som virksomhed, eftersom vi har forpligtet os til at opnå nul drivhusgasemissioner fra og med 2040 på tværs af alle operationer og forsyningskæder. 

I hjertet af ReTuna butikscentret er der en passion for miljøet og et ønske om at understøtte lokalsamfund med at købe ind på en mere bæredygtig måde.

Sofia Bystedt, butikscenterchef hos ReTuna Återbruksgalleria, sagde: “Her i Eskilstuna har vi et meget stærkt bæredygtighedsmål. Sammen med byrådet sigter vi på at være klimapositive fra og med 2045, og det er en af årsagerne til, at vi startede dette partnerskab med Volvo CE og forhandleren Swecon. Det er sådan et vigtigt initiativ at afprøve nye elektriske løsninger for at se, hvordan de passer ind i vores arbejdsmiljø, og dermed opbygge en bedre verden”.

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Anne Bast

Chef for mærke, markedsføring og kommunikation
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa/International
Email: anne.bast@volvo.com