Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Øget salg og rentabilitet for Volvo Construction Equipment i 4 kvt. af 2021

Alle regioner uden for Kina oplevede en forbedring på tværs af salg og leverancer i det sidste kvartal i 2021, understøttet af en stigning i salg af tjenesteydelser og kompakte elektriske maskiner på tværs af mange nøglemarkeder.

På trods af den fortsatte tilbagegang i Kina opretholder Volvo Construction Equipment (Volvo CE) sin solide vækst med høje infrastrukturinvesteringer, især i hele Europa, Nordamerika og Sydamerika, samt øgede indtægter fra tjenesteydelser. Det aktuelle fald i Kina skyldes, at markedet er mættet med gravemaskiner på grund af sidste års høje salgsniveauer og den samlede afmatning i investeringer i byggeri og infrastruktur på tværs af regionen.

I 4. kvt. 2021 steg nettosalget med 5 % til SEK 21.812 Mio. (20.810 Mio.). Justeret for valutabevægelser blev nettosalget øget med 2 %, hvoraf nettosalget af maskiner fulgte en flad kurve og salget af tjenesteydelser steg med 14 %. Den globale ordretilgang blev reduceret med 24 % og leverancer blev reduceret med 18 % for det sidste kvartal primært på grund af nedgangen på det kinesiske marked.

For hele år 2021 beløb nettosalget sig til SEK 92.031 Mio. – en stigning fra SEK 81.453 Mio. i forhold til året før, og demonstrerede, at det globale markedet fortsat er på vej op igen efter det indledende slag forårsaget af forstyrrelserne i 2020. Justeret for driftsindtjening steg det til SEK 12.228 Mio. (10.071), svarende til en justeret driftsmargin på 13,3 % (12,4 %).

Markedsudvikling

Det europæiske udviste en fortsat solid vækst (27 %) med et højt niveau af infrastrukturinvesteringer og et opsving i udlejningssegmentet. Nordamerikas vækst (23 %) blev understøttet af investeringer i erhvervsejendomme og et stærkt boligbyggeri, mens Sydamerikas stigning på 65 % i det store og hele blev drevet af en høj efterspørgsel efter råmaterialer. Verdens største marked for bygge- og anlægsmateriel, nemlig Kina, rapporterede imidlertid et fald på 1 %, mens dens stigende markedsudvikling på 19 % fortsatte i alle andre regioner i Asien, især i Korea og Sydøstasien.

Bæredygtige fremtidsudsigter

De sidste måneder i 2021 oplevede den første forsendelse af den 20-tons EC230 Electric gravemaskine til det asiatiske marked fra fabrikken i Sydkorea, hvilket udgjorde endnu en milepæl for Volvo CE's elektriske fremtid. Salget af firmaets kompakte elektriske maskiner, ECR25 Electric gravemaskinen og L25 Electric læssemaskinen, fortsatte på tværs af vigtige markeder, idet Volvo CE leverede 321 af disse i løbet af sidste år. Afsløringen af en autonom elektrisk læssemaskine med et nyt koncept, Volvo LX03, demonstrerede ligeledes firmaets retning hen imod en omstilling til uafhængighed af fossile brændsler.

"Branchen er fortsat konfronteret med virkningerne af den igangværende Covid-19-pandemi i kombination med yderligere udfordringer såsom transportforstyrrelser, globale knapheder på komponenter og en oversvømmet forsyningskæde", siger Melker Jernberg, Formand for Volvo CE.

“Og alligevel har vi takket være mine kollegers, partneres og leverandørers dedikerede arbejde fortsat leveret god rentabilitet og har taget adskillige vigtige skridt fremad i vores bestræbelser på at være førende i overgangen til en kulstofneutral byggeindustri. Den større fleksibilitet, digitalisering og innovation på tværs af vores produkter og tjenesteydelser – ikke at forglemme de strenge mål, vi har opsat for os selv for at bygge en bedre verden – har bidraget til en solid præstation i 2021".

Tabel 1. Volvo Construction Equipment - nettoomsætning efter markedsområde, mio. svenske kroner (SEK).

Nettoomsætning fordelt på markedsområde

4. kvartal

Hele året

Mio. SEK

2021

2020

2021

2020

Europa

7.631

6.038

29.524

23.191

Nordamerika

4.077

2.814

16.583

13.020

Sydamerika

1,138

742

3.951

2.245

Asien

7.269

9.978

36.427

39.095

Afrika og Oceanien

1.696

1.239

5.546

3.902

I alt

21.812

20.810

92.031

81.453

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Anne Bast

Chef for mærke, markedsføring og kommunikation
Volvo Construction Equipment
Salgsregion Europa/International
Email: anne.bast@volvo.com