Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Volvo CE overtager firmaet CeDe inden for særlige anvendelsesområder

Aftale underskrevet om at overtage svensk specialist i tilpasning af maskiner med lavt volumen

Volvo CE aquires CeDe group

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har bekendtgjort, at det står for at overtage CeDe Group, vores partner inden for særlige anvendelsesområder, for en ikke offentliggjort sum. CeDe Group er baseret i Malmø, Sverige, og handlen, som forventes at træde i kraft midt i marts, vil omfatte virksomhedens intellektuelle ejendom, drift, andre aktiver og medarbejderstab på cirka 45 fuldtidsansatte. Da de årlige producerede mængder er relativt små, vil handlen ikke have nogen væsentlig indvirkning på Volvo CE's indkomst eller finansielle stilling.

CeDe Group nyder et godt omdømme i Skandinavien som adapter med lavt volumen af konstruktions- og minedriftsmaskineri til særlige anvendelsesområder. Virksomheden arbejder for adskillige førende OEM'er, herunder Volvo CE og dennes forhandlere. Tilpasninger omfatter udvikling af nye karrosserier for transportører (f.eks. brændstof, vand, affald), konvertering til skinne for gravemaskiner på hjul samt konvertering til underjordisk minedrift etc.

Virksomheden blev stiftet i 2000 og kan spore sine rødder tilbage til Volvos originale gravemaskinevirksomhed, Åkerman.

Styrket, uafhængig specialist

Under Volvo CE's ejerskab agter vi at bevare CeDe som en smidig og driftig enkeltstående forretning. Volvo CE vil stille sine betydelige kompetencer til rådighed for virksomheden og tilføre den yderligere ressourcer for at sætte den i stand til at øge sin rækkevidde på markedet og sine kundeunderlag. Målet er at gøre den førende i Europa på dette specialiserede område. En styrket partner vil ligeledes understøtte Volvo CE's målsætninger om udvidelse af vores produktudbud til nye segmenter og anvendelsesområder samt at opnå en partner, som kan levere prototyper og produktionskørsler i små mængder. Virksomheden vil fortsætte med at levere og udbrede sin tekniske assistance til ikke-Volvo CE-kunder.

“Denne erhvervelse er sund fornuft på en række strategiske niveauer,” kommenterer Volvo CE's direktør, Melker Jernberg. “CeDe har allerede bevist, at den er i besiddelse af dybtgående ingeniørtalent ved tilpasning af vores maskiner til specialiserede anvendelsesområder. Disse tættere relationer vil gøre det muligt for Volvo CE at øge vores produktudbud og samtidig styrke CeDe's evne til at trænge ind på nye markeder og segmenter, både hos Volvo CE og hos dens andre OEM-kunder.”

CeDe Group's administrerende direktør Krister Johnsson er enig, og siger: “Vi er yderst tilfredse med at blive optaget i Volvo CE-familien af selskaber. Vi har allerede i lang tid haft gode relationer med Volvo CE og en dyb forståelse af deres produkter, og vi er spændt ved udsigten til at kunne udvikle vores tjenesteydelser og udvide vores virkeområde til nye markeder.”