Construction Equipment Suomi

Innovaatio ja kestävä kehitys avainasemassa Volvo CE:n investoidessa tulevaisuuteen Eskilstunassa

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) on ilmoittanut investoivansa 16 miljoonaa kruunua Ruotsin Eskilstunassa sijaitsevaan kohteeseensa; investoinnit sisältävät sähkökäyttöisten ja autonomisten koneiden esittelyalueen, uuden tutkimus- ja kehityskäyttöön tarkoitetun testiradan ja energian talteenottojärjestelmän tehdasta varten.

Volvo CE tekee merkittäviä investointeja Ruotsin Eskilstunassa sijaitsevaan keskukseensa osana kilpailukyvyn säilyttämistä, asiakkaiden tarpeiden kohtaamista ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista koskevaa pitkäaikaisstrategiaansa. Ensimmäisenä niistä on prototyyppiajoneuvoille tarkoitettu lisätila.

Volvo CE kasvattaa 12 hehtaarilla Customer Centerin yhteydessä olevaa 45 hehtaarin demoaluetta, joka on tarkoitettu erityisesti sähkökäyttöisten ja autonomisten koneiden testaukseen, mutta myös nykyisen konetarjonnan esittelyyn. Innovaatioalueeseen tehtävän 8 miljoonan kruunun investoinnin ansiosta Volvo CE pystyy esittelemään prototyyppikoneita asiakkaille todenmukaisessa ja haastavassa ympäristön täysin turvallisesti ja kohteeseen asennetun 5G-teknologian ja latausinfrastruktuurin tukemana. Suljetussa ja avoimessa metsämaastossa kulkevan, lähes 2 kilometrin pituisen soratien rakentaminen aloitetaan lähitulevaisuudessa.

PressRelease2019_July12_Innovation_and_sustainability_key_when_VolvoCE_invests_for_the_future_in_Eskilstuna_02b

Volvo CE:n siirtyessä fossiilittomien polttonestevaihtoehtojen käyttöön, Eskilstunan Customer Centerin polttomoottorikäyttöinen konekanta käy tulevaisuudessa vetykäsitellyllä kasviöljyllä (HVO). Dieselin vaihtoehtona käytettävä HVO valmistetaan kasvi- ja eläinperäisistä rasvoista (tavallisesti rapsiöljystä tai teurasjätteestä), ja se vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 90 % raaka-aineesta riippuen. Moottorit eivät tarvitse erityisiä muutoksia.

”Uusi innovaatioalueemme on tärkeä viesti asiakkaillemme ja koko alalle omistautumisestamme tulevaisuuden rakentamiseen. Siirtyminen HVO:n käyttöön osoittaa, että olemme jo nyt siirtymässä kestävään ajamiseen, emmekä vasta joskus tulevaisuudessa”, Eskilstunassa päämajaansa pitävän Volvo CE Sales Region EMEA:n johtaja, Carl Slotte kertoo.

Tulevaisuuden koneiden kehitys

Technology Centerin lisäksi Volvo CE sijoittaa myös tutkimus- ja kehityskäyttöön tarkoitettuun sähkökäyttöisten ja autonomisten koneiden testirataan. Kolme miljoonaa kruunua maksanutta rataa kulkevat tällä hetkellä sähkökäyttöiset ja autonomiset HX2-dumpperit, jotka testattiin syksyllä 2018 palkitun Electric Site -hankkeen puitteissa Göteborgin liepeillä olevalla louhoksella. HX2-malleja optimoidaan nyt ensimmäiseen kaupalliseen pilottihankkeeseen, jonka on määrä alkaa ennen vuoden 2019 loppua.

PressRelease2019_July12_Innovation_and_sustainability_key_when_VolvoCE_invests_for_the_future_in_Eskilstuna_03

Tämän vuoden maaliskuussa tietoliikenneyhtiö Ericsson asensi Technology Centerin alueelle 5G-maston , jonka ansiosta Volvo CE pystyy testaamaan kauko-ohjattavia koneita erittäin lyhyillä vasteajoilla. Telian kanssa yhteistyössä käynnistetty hanke on ensimmäinen teollisuuskäytössä oleva 5G-verkko Ruotsissa.

Technology Centerin viimeaikaisiin kehitysaskeliin kuuluu myös neljän uuden testauslaitoksen käynnistäminen vuoden 2017 alussa. Kolme näistä laitoksista on omistettu sähkökäyttöisissä koneissa käytettävien ohjelmistojen ensivaiheiden kehittämiseen.

”Jos haluamme pysyä markkinoiden kärkipaikalla, meidän on oltava alan johtavat tutkimus- ja kehitysvälineet nykyisten ja tulevien teknologioiden hiomista ja kehittämistä varten. Uusi testiratamme, 5G-yhteistyö Ericssonin ja Telian kanssa sekä sähköisen liikkuvuuden testilaitokset tarjoavat meille valtavan kilpailuedun”, sanoo Gustav Edholm, Advanced Engineering and Core Technologiesin apulaisjohtaja, Volco CE:llä.

PressRelease2019_July12_Innovation_and_sustainability_key_when_VolvoCE_invests_for_the_future_in_Eskilstuna_04

Pienempi energiankulutus

Samanaikaisesti Volvo CE keskittyy akseli- ja vaihteistotehtaalla energiankulutuksen vähentämiseen kestävän kehityksen kokonaistavoitteiden tukemiseksi. Tehtaan kaksi suurinta energiankulutuksen lähdettä ovat niin sanottu karkaisukeskus, jossa koneenosat ensin lämmitetään korkeaan lämpötilaan ja sen jälkeen jäähdytetään vahvan pinnan ja pitkän käyttöiän aikaansaamiseksi, ja maalaamo, jossa maalipintoja kuivatetaan osia kuumentamalla.

Yhtiö on investoinut 5 miljoonaa kruunua energian talteenottojärjestelmään, jolla voidaan ottaa talteen 60 % karkaisukeskuksessa muodostuvasta lämmöstä ja siirtää se maalaamoon. Arvioiden mukaan järjestelmä vähentää tehtaan kokonaisenergiankulutusta 4 prosentilla.

Työt aloitettiin asentamalla energian talteenottojärjestelmä huhtikuun puolivälissä, ja ne päättyvät syyskuun alussa. Samanaikaisesti Volvo CE tutkii edelleen uusia prosesseja, joilla maalausprosessin energiankulutusta voidaan vähentää entisestään.

”Olemme koonneet innostuneen tiimin, joka vastaa energiankulutuksen vähentämisestä tehtaalla”, Eskilstunan tehtaan pääjohtaja Anders Bergstrand sanoo. ”Viimeisen investointi on vain osa kestävän kehityksen matkaamme.”

Hiilineutraali tulevaisuus

”Nämä loistavat esimerkit Eskilstunan kohteesta ovat osa suunnitelmaamme tulla hiilineutraaliksi ja kaatopaikattomaksi”, sanoo Anne Bast, yritysviestinnän apulaisjohtaja, joka vastaa EMEA-alueen (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) kestävän ajamisen strategiasta. ”Mutta me pystymme vielä parempaan. Me pystymme edelleenkin rikkomaan innovaation ja kestävän kehityksen ratkaisujen rajoja paremman huomisen rakentamiseksi. Se on liiketoiminnallisesti järkevää meille ja asiakkaille, sillä ratkaisut parantavat tehokkuutta ja käytettävyysaikaa samalla, kun ne vähentävät kustannuksia, mutta se on myös kaikkein tärkein tehtävä, joka meillä on planeettamme tulevaisuuden varmistamiseksi.”

Kuva 1: Ilmanäkymä Volvo CE:n akseli- ja vaihteistotehtaasta Eskilstunassa.
Kuva 2: Ilmanäkymä nykyisestä demoalueesta Eskilstunan Customer Centerissä.
Kuva 3: HX2 Eskilstunan uudella tutkimus- ja kehitysradalla.
Kuva 4: Akseli- ja vaihteistotehtaan karkaisukeskus.