Construction Equipment Polska

Podziel się opinią o współpracy z namiNiniejszy formularz zapisuje dane podane przez Państwa powyżej, co umożliwia nam udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie. Przekazując swoje dane Volvo Construction Equipment AB („Volvo CE”), wyrażają Państwo zgodę na to, abyśmy skontaktowali się z Państwem bezpośrednio lub za pośrednictwem naszego dystrybutora w Państwa kraju („Dealer”). Volvo CE udostępni informacje przesłane przez Państwa w tym formularzu bezpośrednio odpowiedniemu Dealerowi. Dealer będzie przetwarzać Państwa dane osobowe we własnym imieniu i na własny rachunek, a Volvo CE nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Dodatkowe informacje na temat ochrony prywatności mogą Państwo uzyskać u Dealera, do którego skierowali Państwo zapytanie lub który skontaktuje się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Volvo CE jest administratorem danych przekazującym Państwa dane osobowe Dealerowi i odpowiada za ich przetwarzanie (przekazywanie) zgodnie z rozporządzeniem GDPR. Polityka prywatności Grupy Volvo, dostępna pod poniższym linkiem, ma zastosowanie do wyżej wymienionego przetwarzania danych, z tą tylko różnicą, że administratorem danych jest Volvo CE. Volvo CE przetwarza Państwa dane osobowe, aby umożliwić Państwu przesyłanie zapytań do odpowiednich dealerów. Przekazywanie Państwa danych osobowych przez Volvo CE do Dealera wynika z uzasadnionego interesu Volvo CE. Volvo CE może przekazywać Państwa dane osobowe Dealerom znajdującym się w krajach spoza UE/EOG, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych. Takie przekazywanie danych poza terytorium UE/EOG będzie realizowane w celu wywiązania się przez Volvo CE z umów zawartych z Dealerami, które przewidują przekazywanie zapytań skierowanych do danego Dealera. Dane są przekazywane po to, aby umożliwić Państwu skontaktowanie się z Dealerem, do którego skierowali Państwo zapytanie.

Dealer może przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

Aby skontaktować się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
Aby zapisać Państwa dane na potrzeby kontaktu z Państwem i poinformowania o wyniku rozpatrzenia zapytania.
Aby przesyłać Państwu informacje marketingowe pocztą e-mail, jeśli wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.
Dealer ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych oraz za dostarczanie Państwu dodatkowych informacji zgodnie z rozporządzeniem GDPR oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Przesyłając ten formularz, wyrażają Państwo zgodę na to, by Państwa historia przeglądania została połączona z danymi zawartymi w tym formularzu, co pomoże firmie Volvo w zrozumieniu, w jaki sposób korzystają Państwo z naszych stron internetowych, oraz w poprawie jakości obsługi użytkowników odwiedzających je w przyszłości. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, prosimy przeczytać Zasady dotyczące plików cookie na naszej stronie internetowej.