Volvo Maszyny Budowlane Polska

Nota prawna

Informacja o polityce prywatności

AB Volvo (publ) oraz grupa Volvo doceniają twoje zainteresowanie naszymi produktami i wizytę złożoną przez Ciebie na naszej stronie internetowej http://www.volvoce.com/.

Na wybranych stronach internetowych należących do różnych spółek grupy Volvo lub na stronach grupy Volvo świadczących specjalne usługi mogą być dostępne dodatkowe informacje o polityce prywatności.


Dane osobowe

Stronę volvo.com kontroluje firma AB Volvo (publ) lub odpowiednia firma grupy Volvo w przewidzianym dla niej zakresie.

Żadne dane osobowe użytkownika nie będą przetwarzane, o ile użytkownik samodzielnie ich nie wprowadzi lub nie zostanie poinformowany o wymaganym procesie przetwarzania danych.

Nasza strona internetowa może zawierać odsyłacze do stron nie należących do grupy Volvo. Grupa Volvo nie odpowiada za praktyki w dziedzinie ochrony prywatności, stosowane na takich stronach internetowych.

W przypadku pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych użytkownika można skontaktować się z firmą AB Volvo (publ) lub odpowiednią firmą grupy Volvo. Dane kontaktowe firmy AB Volvo (publ) podane są na końcu tej strony. Jeśli dane osobowe użytkownika są niepoprawne, użytkownik ma prawo zażądać ich poprawy. Ponadto użytkownik może uzyskać (nieodpłatnie, raz w roku, na pisemny wniosek podpisany osobiście) informacje dotyczące między innymi danych osobowych użytkownika podlegających przetwarzaniu oraz celu takiego przetwarzania.

Pliki cookie
Podczas przeglądania niniejszej strony wybrane informacje mogą zostać zapisane na komputerze użytkownika w postaci plików cookie. Pliki cookie są wykorzystywane na wielu stronach internetowych w celu udostępnienia odwiedzającym wybranych funkcji. Informacje zapisane w plikach cookie mogą również służyć do monitorowania zachowania użytkownika na stronie internetowej.

Istnieją dwa rodzaje plików cookie: pliki zapisywane na komputerze użytkownika przez dłuższy czas używane w celu ustalenia wcześniejszych kontaktów pomiędzy komputerem użytkownika a naszą stroną internetową. Drugi typ to tak zwane pliki cookie dotyczące sesji, które są przechowywane w pamięci komputera użytkownika podczas odwiedzin użytkownika na stronie. Pliki dotyczące sesji nie są przechowywane w przeglądarce użytkownika przez długi czas — są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Grupa Volvo używa plików cookie, aby zbierać informacje statystyczne na temat odwiedzających oraz zapisywać dane o ich preferencjach dotyczących nawigacji po tej stronie internetowej. W ten sposób chcemy prezentować odwiedzającym bardziej ukierunkowane informacje.

O ile inne zapisy nie określają inaczej, grupa Volvo nie stosuje plików cookie do gromadzenia danych osobowych.

Jeśli użytkownik nie akceptuje zasad wykorzystywania plików cookie przez grupę Volvo, istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki, tak aby uniemożliwić zapisywanie plików cookie. Nie możemy jednak zagwarantować, że po wprowadzeniu takich zmian wszystkie funkcje będą działać zgodnie z oczekiwaniami.

Kontakt
W przypadku pytań dotyczących powyższych sekcji należy skontaktować się z firmą AB Volvo (publ) poprzez naszą stronę kontaktową.

Styczeń 2016