Construction Equipment Polska

Kolejny ogród deszczowy wybudowany w Częstochowie

Kolejny ogród deszczowy zbudowany! #savesavewater. Tym razem działaliśmy w Częstochowie, razem z uczniami szkoły podstawowej nr 16, na terenie której znajduje się ogród.

To wyjątkowy ogród deszczowy w gruncie, który będzie zasilany z wody deszczowej spływającej z dachu budynku szkoły! Specjalne nasadzenia roślin w gruncie, będą zbierać wodę opadową z powierzchni znacznie większej niż powierzchnia samego ogrodu. Dzięki temu mniej wody będzie spływało z powierzchni nieprzepuszczalnych tj.: chodniki, ulice, parkingi do kanalizacji, co przyczyni się do zwiększenia ilości wody w krajobrazie. Zapobiegnie to obniżaniu poziomu wód gruntowych i lokalnym podtopieniom w trakcie dużych opadów i nawałnic

„Ogród deszczowy wybudowany w Częstochowie wpisuje się w zieloną modernizację otoczenia Szkoły Podstawowej nr 16. Usytuowany jest w sąsiedztwie zawieszonych na ścianie budynku domków dla jerzyków. W ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego obok powstanie zielona ściana. Forma ogrodu inspirowana była bryłą szkoły oraz jej horyzontalnymi podziałami. Założeniu ogrodu deszczowego towarzyszą uzupełniające formę wizualnie, rabaty kwiatowe. W prace wykonawcze zaangażowali się uczniowie szkoły wraz z nauczycielami” – mówi przedstawiciel Fundacji Sendzimira.